Navigation
Home Page

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence. Ydych chi wedi darllen adroddiad arolygiad Estyn Pwll Coch? Gweler uchod. Have you read our Estyn inspection report? See above. Ydych chi wedi archebu cinio ysgol eich plentyn ar-lein gan ddefnyddio CYPAD? Have you ordered your child's lunch online using CYPAD? Profion Cenedlaethol i Flynyddoedd 2 i 6 - rhwng 2il a 9fed o Fai 2018. National Tests for Years 2 to 6 - between 2nd and 9th May 2018.

Noticeboard

Read more
  • Green4SS - 99.5%
6 7 1 7 1 Ymwelydd
Llwyddiannau

Top