Navigation
Home Page

Yr Hafan - Canolfan Adnoddau / Resource Base

Croeso i'r Hafan
Canolfan Adnoddau Cyfrwng Cymraeg.

Welcome to Yr Hafan

A Welsh Medium Resource Base

Mae'r ysgol ffodus iawn i fod yn gartref i'r Hafan, Canolfan Adnoddau cyfrwng Cymraeg newydd sbon ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Cymhleth.

 

Gwybodaeth pellach i ddilyn yn fuan.

 

Our school is very fortunate to be the home of 'Yr Hafan', a brand new Welsh Medium Resource Base for pupils with Complex Learning Needs.

 

Further information to follow shortly.

Picture 1

Anelu at Ragoriaeth -

Aiming for Excellence


Top