Navigation
Home Page

Yr Hafan - Canolfan Adnoddau Arbenigol / Specialist Resource Base (SRB)

Croeso i'r Hafan
Canolfan Adnoddau Arbenigol Cyfrwng Cymraeg.

Welcome to Yr Hafan

A Welsh Medium Specialist Resource Base (SRB)

Mae'r ysgol ffodus iawn i fod yn gartref i'r Hafan, Canolfan Adnoddau Arbenigol cyfrwng Cymraeg newydd sbon ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Cymhleth a Chyflyrau Sbectrwm Awtistig.

 

Gwybodaeth pellach i ddilyn yn fuan.

 

Our school is very fortunate to be the home of 'Yr Hafan', a brand new Welsh Medium Specialist Resource Base (SRB) for pupils with Complex Learning Needs and Autism Spectrum Conditions.

 

Further information to follow shortly.

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence


Top