Navigation
Home Page

Urdd

Clwb Yr Urdd
Urdd Club

Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Picture 1

Mwynhau canu yn Jambori'r Urdd. Enjoying singing in the Urdd jamboree!

Mwynhau canu yn Jambori'r Urdd. Enjoying singing in the Urdd jamboree! 1

Cystadleuaeth pel droed yr Urdd i ferched 2018 Urdd football competition for girls- da iawn blant!

Cystadleuaeth pel droed yr Urdd i ferched 2018 Urdd football competition for girls-  da iawn blant! 1

Mae aelodau'r Urdd wedi bod yn gweithio'n frysur yn creu campweithiau creadigol ar gyfer Eisteddfod Celf a Chrefft Yr Urdd. Urdd members have been busy producing creative items for the Urdd Eisteddfod. Thank you to Mrs Rees and Mrs Simpson for helping them!

Mae aelodau'r Urdd wedi bod yn gweithio'n frysur yn creu campweithiau creadigol ar gyfer Eisteddfod Celf a Chrefft Yr Urdd. Urdd members have been busy producing creative items for the Urdd Eisteddfod. Thank you to Mrs Rees and Mrs Simpson for helping them! 1
Mae aelodau'r Urdd wedi bod yn gweithio'n frysur yn creu campweithiau creadigol ar gyfer Eisteddfod Celf a Chrefft Yr Urdd. Urdd members have been busy producing creative items for the Urdd Eisteddfod. Thank you to Mrs Rees and Mrs Simpson for helping them! 2
Mae aelodau'r Urdd wedi bod yn gweithio'n frysur yn creu campweithiau creadigol ar gyfer Eisteddfod Celf a Chrefft Yr Urdd. Urdd members have been busy producing creative items for the Urdd Eisteddfod. Thank you to Mrs Rees and Mrs Simpson for helping them! 3

Eitemau celf a chrefft Eisteddfod yr Urdd. 5 eitem drwodd. Diolch i Mrs Simpson a Mrs Rees am helpu'r plant. Items for the Urdd Eisteddfod art & craft competition. 5 items through. Thank you to Mrs Simpson and Mrs Rees for helping the children.

Eitemau celf a chrefft Eisteddfod yr Urdd. 5 eitem drwodd. Diolch i Mrs Simpson a Mrs Rees am helpu'r plant. Items for the Urdd Eisteddfod art & craft competition. 5 items through. Thank you to Mrs Simpson and Mrs Rees for helping the children. 1

Top