Navigation
Home Page

Staff Pwll Coch

Dewch i gwrdd â’n staff
Come and meet our staff

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Tîm Arwain Strategol
Strategic Leadership Team

 

Mr. Christopher Newcombe
Pennaeth / Headteacher 

 

Mrs. Alwen M. Bowen
Dirprwy Bennaeth  / Deputy Headteacher

 

Mrs. Becca Avci

Cyfarwyddwr Cynhwysiant a Lles
Director of Inclusion & Wellbeing

 

Mrs. Megan Wyn Jones
Cyfarwyddwr Yr Ysgol Isaf

Director of Lower School

 

Mr. Siôn Williams

Cyfarwyddwr Yr Ysgol Uchaf

Director of Upper School

Staff Addysgu / Teaching Staff:

Meithrin / Nursery : 
Mrs. M. Williams a Mrs. T. Rees


Derbyn / Reception :
Mrs. S. Graville, Mrs. C. Evans a Mrs. M. Morton


Blwyddyn 1 / Year 1 :
Miss A. Hunt a Miss E. Smith


Blwyddyn 2 / Year 2 :
Mrs. M. W. Jones a Ms B. Lewis


Blwyddyn 3 / Year 3 :
Miss C. Jones a Miss E. Woodberry


Blwyddyn 4 / Year 4 :
Mrs. M. Hughes a Mr. G. Vaughan-Owen


Blwyddyn 5 / Year 5 :
Miss C. Alun a Mr. D. Plain


Blwyddyn 6 / Year 6 :
Mr. S. Williams a Mrs. G. Pearce


Athrawon CPA / PPA Teachers :
Miss S. M. Jones.

 

Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Dynodedig (CADY)
Designated Additional Learning Needs Co-ordinator (ALNCo):

Mrs. B. Avci

 

Athrawes Yr Hafan - Canolfan Adnoddau Arbenigol

Yr Hafan Teacher - Specialist Resource Base

Mrs. M. Harding


Cynorthwywyr Addysgu / Teaching Assistants : 

Mrs.  L. Owen-Hicks

Mrs. M. Hughes

Mrs. G. Williams

Miss E. Davies

Mrs. T. Jenkins

Miss P. Evans

Ms N. Watt

Miss P. Carter

Mrs. I. Joseph

Miss B. Evans

Miss S. Mitchell

Mrs. E. Morgan

Mr. S. Prytherch

Mr. C. Roberts Mr. B. Bowen
     

Swyddog Gweinyddol 

Administrative Officer
Mrs. S. Andrews

 

Cynorthwyydd Gweinyddol / Administrative Assistant :

Mrs. S. Wheeler-Wood

 

Cynorthwyydd Ystadau / Estates Assistant :
Mr. J. Ferry

 

Rheolwr y Gegin / Kitchen Manager :
Mrs. K. O’Connor 
Cynorthwywyr y Gegin / Kitchen Assistants :

Mrs. W. Tonna                     Mrs. L. Harries                 

 

Goruchwylwyr Cinio / Lunchtime Supervisors :

P Goodman

T Cavarra

N Wall

L Dwyer

K Hill B Perreira
 

 

 

 

 

 

Tîm Clwb Brecwast / Breakfast Club Team :

Mrs. K. O’Connor (Cyd-lynydd Brecwast / Breakfast Co-ordinator)

 

P Goodman

W Tonna

S Mitchell

L Harris

K Hill

L Dwyer

E Morgan

 

 

Gwasanaethau Glanhau / Cleaning Services:

A&R Cleaning Services

 

Swyddogion Diogelu ac Amddiffyn Plant :
Safeguarding & Child Protection Officers :

Mrs. A. Bowen (Person Dynodedig / Designated Person)
Mrs. B. Avci, Mrs. M. W. Jones a Mr. C. Newcombe (Dirprwyon)
Mr. D. Phillips (Llywodraethwr Dynodedig / Designated Governor)

 

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence

 


Top