Navigation
Home Page

Siarter Iaith / Language Charter

 

Y Siarter Iaith
Welsh Language Charter

 

Dyma Seren a Sbarc, cymeriadau'r Siarter Iaith.
Here are the Language Charter characters, Seren & Sbarc.

Fy atgof cyntaf...My earliest memory...

Patrwm iaith y bythefnos

Yr Ysgol Isaf

 

Band mis Hydref yw Rapsgaliwn is the band for October.

 

Rapsgaliwn yw teitl y gân am yr wythnos, hefyd!

The song's title for this week is also called Rapsgaliwn!

 

https://www.youtube.com/watch?v=RoQrWdMq5RQ

 

Yr Ysgol Uchaf

 

Band mis Hydref yw Welsh Whisperer is the band for October.

 

Ni'n Beilo Nawr yw'r gân sydd wedi ei ddewis.

The song chosen is Ni'n Beilo Nawr.

 

https://www.youtube.com/watch?v=EfJyiO-J0CU

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Reasons why people want to learn Welsh...


Top