Navigation
Home Page

Senedd Yr Ysgol

Senedd Yr Ysgol

Plant y Cyngor Ysgol yn dathlu adroddiad arolwg Estyn llwyddiannus. School Council pupils celebrating a successful Estyn inspection.

Plant y Cyngor Ysgol yn dathlu adroddiad arolwg Estyn llwyddiannus. School Council pupils celebrating a successful Estyn inspection. 1

Dyma aelodau'r Cyngor Ysgol yn derbyn cyflwyniad am yr elusen NSPCC / Here are our School Council members receiving a presentation on the charity NSPCC.

Dyma aelodau'r Cyngor Ysgol yn derbyn cyflwyniad am yr elusen NSPCC / Here are our School Council members receiving a presentation on the charity NSPCC. 1
Dyma aelodau'r Cyngor Ysgol yn derbyn cyflwyniad am yr elusen NSPCC / Here are our School Council members receiving a presentation on the charity NSPCC. 2

Gwnaeth y Cyngor Ysgol drefnu seiswn Zumba i godi arian tuag at NSPCC Cymru. The School Council arranged Zumba sessions to raise money for NSPCC Cymru.

Gwnaeth y Cyngor Ysgol drefnu seiswn Zumba i godi arian tuag at NSPCC Cymru. The School Council arranged Zumba sessions to raise money for NSPCC Cymru. 1
Gwnaeth y Cyngor Ysgol drefnu seiswn Zumba i godi arian tuag at NSPCC Cymru. The School Council arranged Zumba sessions to raise money for NSPCC Cymru. 2
Gwnaeth y Cyngor Ysgol drefnu seiswn Zumba i godi arian tuag at NSPCC Cymru. The School Council arranged Zumba sessions to raise money for NSPCC Cymru. 3

Blwyddyn 6 yn rhedeg milltir y dydd i NSPCC Cymru. Year 6 running a mile a day for the NSPCC Cymru.

Blwyddyn 6 yn rhedeg milltir y dydd i NSPCC Cymru. Year 6 running a mile a day for the NSPCC Cymru. 1

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence


Top