Skip to content ↓
Eng

Yr Hafan

Mae'r ysgol ffodus iawn i fod yn gartref i'r Hafan, Canolfan Adnoddau Arbenigol cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Cymhleth. Mae 11 o ddisgyblion hyfryd yn Yr Hafan eleni, gyda 7 aelod o staff arbennig:

Mrs Marie Drawbridge-Harding (Athrawes yr Hafan)

Miss Rhian Harry

Mrs Iona Joseph

Mrs Elin Morgan

Miss Stacey Done

Miss Elliw Leader

Miss Caitlin Morgan