Skip to content ↓
Eng

Y Nyth

Mae'r ysgol ffodus iawn i fod yn gartref i'r Nyth, Canolfan Adnoddau Arbenigol cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion ag Anghenion Lles. Mae 8 o ddisgyblion hyfryd yn Y Nyth eleni, gyda 4 aelod o staff arbennig:

Mr Christopher Walker (Athro Y Nyth)

Mrs Ceri Canham

Mrs Beti Jones

Miss Carys Webb