Skip to content ↓
Eng

Y Corff Llywodraethol

Mae’r Corff Llywodraethu yn gyfrifol am weld bod yr ysgol yn cael ei rhedeg yn effeithiol, gan weithredu o fewn y fframwaith a osodir gan ddeddfwriaeth a bod y polisïau yr Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru (LlC) yn cael eu dilyn.

Mae'r Pennaeth, a'i Dîm Strategol yn gweithio mewn partneriaeth agos a chytbwys gyda’r Corff Llywodraethol er mwyn darparu'r addysg orau bosibl i'r disgyblion yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch .

Mae'r Corff Llywodraethol llawn yn cyfarfod o leiaf unwaith bob tymor ac mae yna hefyd nifer o is-bwyllgorau sy'n cwrdd yn rheolaidd.

 • Mrs Nona Gruffudd Evans
  Cadeirydd y Corff Llywodraethol
 • Mrs. Gwenfair Griffith
 • Mr. Mike Gelder
 • Ms. Helen Raynor
 • Miss Rhianydd Lloyd
 • Mr. Stephen Cunnah
 • Mrs. Hannah Thomas
 • Mr. Rhodri Ab Owen
 • Mr. Dewi Rees
  Pennaeth / Headteacher
 • Mrs. Samantha Sampson
  Cynrychiolydd Staff Addysgu
 • Mrs Tracey Rees
 • Mrs. Sian Andrews
  Cynrychiolydd Staff Cynorthwyol