Skip to content ↓
Eng

Nod Ansawdd Gwyddoniaeth Gynradd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn derbyn y Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd!

Medi 2023


Mae Marciau Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd wedi’u dyfarnu i 425 o ysgolion meithrin, babanod, iau, cynradd, canol, rhyngwladol ac arbennig y mis hwn i ddathlu eu hymrwymiad i ragoriaeth mewn arweinyddiaeth, addysgu a dysgu Gwyddoniaeth. Hyd yn hyn, ers ei lansio’n genedlaethol yn 2010, mae mwy na 5000 o Farciau Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd (PSQM) wedi’u dyfarnu, gan greu sylfaen gadarn o addysg wyddoniaeth o safon i dros 1,000,000 o blant.


Mae PSQM yn rhaglen datblygiad proffesiynol cynhwysfawr sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n datblygu arweinyddiaeth wyddonol yn effeithiol, gan sicrhau bod gan athrawon y wybodaeth, y gallu a’r cymorth sydd eu hangen arnynt i drawsnewid addysg wyddonol a llywio cenedlaethau’r dyfodol.


Arweinir y Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd gan Brifysgol Swydd Hertford. Dywedodd Helen Sizer, Cyd-gyfarwyddwr PSQM:

‘Trwy alluogi arweinyddiaeth wyddonol effeithiol, mae PSQM yn grymuso potensial pob plentyn i weld perthnasedd a phwysigrwydd gwyddoniaeth yn eu bywydau, nawr ac yn y dyfodol. Mae ysgolion sydd wedi ennill Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd wedi dangos ymrwymiad sylweddol i arweinyddiaeth gwyddoniaeth, addysgu a dysgu ac mae proffil ac ansawdd gwyddoniaeth ym mhob ysgol achrededig yn uchel iawn. Dylai arweinwyr pwnc gwyddoniaeth, eu cydweithwyr, penaethiaid, plant, rhieni a llywodraethwyr fod yn falch iawn.”