Skip to content ↓
Eng

Gwisg Ysgol Swyddogol

Mae'r wisg fel a ganlyn:

  • Sgert/ Trowsus llwyd neu ddu;
  • Crys polo llwyd golau neu goch;
  • Crys chwys neu gardigan goch;
  • Esgidiau duon neu 'trainers' tywyll (dim lliwiau llachar).
  • Yn yr haf, mae croeso i’r plant wisgo ffrog siec neu streipiog coch a gwyn neu trowsus byr llwyd.
  • Crys-T Addysg Gorfforol lliw’r tŷ (ar gael o’r ysgol) a bag ymarfer corff ysgol.
  • Disgwylir i bob plentyn ddod i'r ysgol yn edrych yn lan ac yn gymen. 

ERFYNIWN ARNOCH I LABELU HOLL DDILLAD EICH PLANT.

Ble i brynu'r wisg?

YC Sports (gyferbyn â Tesco Metro)
156 Cowbridge Road East
Canton
Cardiff
CF11 9ND

Tel: 02920 220246
Website: www.ycsports.com/Pwll_Coch

Design & Signs
348 Cowbridge Road East
Canton
Cardiff
CF5 1HD

Tel: 029 20666762
Fax: 029 20666763
E-mail: designsandsigns@btconnect.com

EMA Embroidery
127 Penarth Rd
Grangetown
CF11 6JU

Tel: 07595 604030 (Mob / Whats App 24/7 Parents helpline)
E-mail: sales@emaembroidery.co.uk

Am ragor o fanylion cysylltwch â'r Cyfeillion.

www.llyw.cymru/grantiau-gwisg-ysgol-gwybodaeth-i-rieni-gofalwyr.pdf

Eiddo Coll:

Byddwn yn ailgylchu pob darn o eiddo coll HEB ENW.  Croeso i chi ddod mewn i'r ysgol i dwrio trwy'r eiddo coll, tu allan i oriau ysgol.