Skip to content ↓
Eng

Cysylltwch â Ni

Ysgol Gymraeg Pwll Coch

Cyfeiriad: Rhodfa Lawrenny Avenue, Lecwydd
Caerdydd
CF11 8BR

Rhif ffôn: 02920 373453
Ebost: ysgolpwllcoch@caerdydd.gov.uk

Mae ein swyddfeydd ar agor rhwng
8:30y.b. a 4y.p.
(o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor ysgol.)

Pennaeth: Mr. Dewi Rees

Os ydych chi’n cysylltu â’r ysgol yn ystod y gwyliau er mwyn gwneud Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun, neu unrhyw beth yn ymwneud â diogelwch data, cysylltwch â Chyngor Caerdydd os gwelwch yn dda, ar dataprotection@cardiff.gov.uk a byddant yn rhoi cymorth i chi gyda’ch ymholiad.

APWYNTIADAU:

Os hoffech drafod unrhyw fater, mae croeso cynnes i chi ddod i'n gweld ni. Gwnewch apwyntiad, fel y gallwn roi'r cymorth a'r cyngor gorau y gallwn i chi.

MYNEDIADAU:

Os ydych yn ystyried Ysgol Gymraeg Pwll Coch ar gyfer eich plentyn, rhowch alwad i ni a byddwn yn trefnu ymweliad.