Skip to content ↓
Eng

Cwrdd â'r Staff

Tim Arwain Strategol
Strategic Leadership Team

Mr. Dewi Rees
Pennaeth

Mrs. Samantha Sampson

Dirprwy Bennaeth - Arweinydd Cwricwlwm ac Addysgeg

Miss. Hannah Owen

Arweinydd yr Ysgol Uchaf

Mrs. Catherine Sellwood

Arweinydd yr Ysgol Isaf

Mr. Gareth Vaughan-Owen

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol a Lles (Ysgol Uchaf)

Mrs Sandra Graville

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol a Lles (Ysgol Isaf)

 

Athrawon:

Mrs. Meinir Williams Mrs. Tracey Rees Mrs. Sandra Graville
Mrs. Catrin Evans Mrs Amy Edwards Miss Hannah Owen
Ms Becca Lewis Mrs. Nerys Griffiths-Jones Miss Sioned Jones
Mrs. Mari Hughes Mr. Gareth Vaughan-Owen Miss Carys Alun
Mr. David Plain Mr. Christopher Walker Mrs. Marie Harding

Cynorthwywyr Addysgu: 

Miss Phillipa Evans

Mrs. Megan Hughes

Miss Stacey Done

Miss Eiry Davies

Miss Rhian Harry

Mr Steffan Davies

Miss Sam Mitchell

Mrs. Iona Joseph

Mrs. Beti Jones

Mr Hywel Bleasdale

Mr Ioan Jones Cole Mrs. Tina Jenkins

Miss Catrin Powell

Miss Carys Webb  


Ystadau / Estates

Mr Graham Hobbs

Swyddog Gweinyddol a Chyllid  / Administrative & Finance Officer :

Mrs. Sian Andrews

Cynorthwyydd Gweinyddol / Administrative Assistant :

Mrs. Suzanne Wheeler-Wood

Gwasanaethau Glanhau / Cleaning Services :

A&R Cleaning Services

 

Clwb Brecwast / Breakfast Club :

Mrs. Sam Cottrell (Cyd-lynydd Brecwast / Breakfast Co-ordinator)

Mrs. Belvinder Kaur

Mrs. Wendy Tonna

 

Miss. Stacey Done

Mrs. Lisa Dwyer

 

 

Rheolwr y Gegin / Kitchen Manager :

Mrs. Kerry O’Connor 

Cynorthwyydd y Gegin / Kitchen Assistant :

Mrs. Wendy Tonna

 

Goruchwylwyr Cinio / Lunchtime Supervisors :

Mrs/ Massuma Tarfader

Miss Riema Robben

Miss Natasha Young

 

Swyddogion Diogelu ac Amddiffyn Plant

Safeguarding & Child Protection Officers:

Mr. Dewi Rees (Person Dynodedig / Designated Safeguarding Person)
Mrs. Samantha Sampson  (Dirprwy)
Mrs Nona Gruffudd-Evans (Llywodraethwr Dynodedig / Designated Governor)