Skip to content ↓
Eng

Cwrdd â'r Staff

Staff Ysgol Gymraeg Pwll Coch 2023-24

Tîm Arwain Strategol

 • Mr Dewi Rees

  Pennaeth

 • Mrs Samantha Sampson

  Dirprwy Bennaeth

 • Mrs Catherine Sellwood

  Arweinydd yr Ysgol Isaf

 • Miss Hannah Owen

  Arweinydd yr Ysgol Uchaf

 • Mrs Sandra Graville

  Cydlynydd ADY a Lles yr Ysgol Isaf

 • Mr Gareth Vaughan-Owen

  Cydlynydd ADY a Lles yr Ysgol Uchaf

Staff y Swyddfa

 • Mrs Suzanne Wheeler-Wood

  Swyddog Gweinyddol

Yr Ysgol Isaf

 • Mrs Meinir Williams

  Athrawes y Feithrin

 • Mrs Tracey Rees

  Athrawes y Feithrin

 • Mrs Catrin Evans

  Athrawes Dosbarth Derbyn Non

 • Mrs Megan Hughes

  Cynorthwy-ydd Dosbarth Derbyn Non

 • Mrs Sandra Graville

  Athrawes Blwyddyn 1 Dewi

 • Mr Hywel Bleasdale

  Cynorthwy-ydd Dosbarth Dewi

 • Mrs Catherine Sellwood

  Athrawes Blwyddyn 1/2 Branwen

 • Mr Ioan Cole

  Cynorthwy-ydd Dosbarth Branwen

 • Mrs Mari Hughes

  Athrawes Blwyddyn 2 Pwyll

 • Mrs Samantha Cottrell

  Cynorthwy-ydd Dosbarth Pwyll

Yr Ysgol Uchaf

 • Mrs Amy Edwards

  Athrawes Blwyddyn 3 Arthur

 • Mrs Nerys Griffiths Jones

  Athrawes Blwyddyn 3/4 Caradog

 • Mr David Plain

  Athro Blwyddyn 4 Owain Glyndŵr

 • Mrs Tina Jenkins

  Cynorthwy-ydd Blwyddyn 3 a 4

 • Ms Carys Alun

  Athrawes Blwyddyn 5 Gelert

 • Mr Gareth Vaughan-Owen

  Athro Blwyddyn 5/6 Taliesin

 • Miss Hannah Owen

  Athrawes Blwyddyn 6 Rhiannon

 • Mrs Eiry Davies

  Cynorthwy-ydd Blwyddyn 5 a 6 ac ELSA

 • Mr Steffan Davies

  Cynorthwy-ydd Yr Ysgol Uchaf

Yr Hafan

 • Marie Drawbridge-Harding

  Athrawes Yr Hafan

 • Miss Rhian Harry

  CALU Yr Hafan

 • Mrs Iona Joseph

  Cynorthwy-ydd Yr Hafan

 • Mrs Elin Morgan

  Cynorthwy-ydd Yr Hafan

 • Miss Stacey Done

  Cynorthwy-ydd Yr Hafan

 • Miss Elliw Leader

  Cynorthwy-ydd Yr Hafan

 • Miss Catrin Powell

  Cynorthwy-ydd Yr Hafan

Y Nyth

 • Miss Elle Woodberry

  Athrawes Y Nyth

 • Miss Carys Webb

  CALU Y Nyth

 • Mr Steffan Evans

  Cynorthwy-ydd Y Nyth