Skip to content ↓
Eng

Clwb Carco

Rydym yn falch iawn i gydweithio'n agos gyda 'Clwb Carco' er mwyn darparu clwb gofal plant i holl ddisgyblion yr ysgol, gan gynnwys Y Feithrin, ar ol ysgol bob dydd, rhwng 3:15-5:45. Cost y club yw £11 y dydd.

Mae'r Clwb Carco yn leoliad chwarae fforddiadwy a chynhwysol sy’n hyrwyddo egwyddorion chwarae a hawliau plant, gan ddatblygu sgiliau cydweithredu ac annibyniaeth y disgyblion.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda Arweinydd y Clwb Carco, Mr Ross Dingle ar:

07870 666 307 neu ross@clwbcarco.com