Skip to content ↓
Eng

ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol)

ADY

Mae'r dudalen yma yn esbonio sut mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn gweithredu Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Bydd e'n esbonio'r broses o roi cymorth i ddysgwyr yn y dosbarth hyd at y broses o asesu i benderfynu os oes ADY a bod angen darpariaeth dysgu ychwanegol (DDY) ar ddysgwyr. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, croeso i chi gysylltu â CADY yr ysgol Mr Vaughan-Owen a Mrs Graville trwy swyddfa'r ysgol.

Llinell Gymorth ADY i Rieni/Gofalwyr:

Ffon: 029 20872731
E-Bost: ALNHelpline@cardiff.gov.uk

Dogfennau