Navigation
Home Page

Llythyron - Letters

Llythyron / Letters

Ar y dudalen hon fe welwch gopïau o unrhyw lythyron yr ydym wedi anfon adref o ran ymweliadau, clybiau ar ôl ysgol a / neu hysbysiadau pwysig eraill.

 

On this page you will find copies of any letters that we have sent home regarding visits, school clubs and/or other important school notices.

Llythyr wrth y Pennaeth / Letter from Headteacher 06.01.2020

Trefniadau Tywydd Garw / Inclement Weather Arrangements 2019/20

Llythyr 03.09.19 Letter

Adroddiad Arolygiad Estyn 2018 Estyn Inspection Report

Llau Pen - Gwybodaeth i Rieni / Headlice - Information for Parents

Pwysigrwydd presenoldeb ysgol - The importance of school attendance

Ffyrdd hawdd o wneud bocsys bwyd yn iachach / Easy ways to make lunchboxes healthier:


Top