Navigation
Home Page

Llais y Rhieni / Parental Voice

Llais y Rhieni

Parental Voice

Rydym yn awyddus iawn i wrando ar lais rhieni ar ein taith tuag at ragoriaeth.

Mae’n hyfryd i dderbyn canmoliaeth wrth rieni am yr hyn rydym yn gwneud yn dda ac i dderbyn syniadau ac awgrymiadau ar feysydd ar gyfer gwelliant pellach.

Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso cynnes i chi ebostio’r tîm strategol ar ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk


Diolch yn fawr.

 

We are eager to listen to the voice of parents on our journey to excellence.

It is heart-warming to receive compliments from parents about the things that we do well and to receive ideas and suggestions on areas that we could further improve.


If you have any comments, you are warmly welcome to email the strategic team on ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk


Thank you.

 

Canlyniadau holiadur rhieni/gwarcheidwaid – Haf 207
Parent/Guardian Questionnaire Results – Summer 2017

 

 

 

Anelu at Ragoriaeth – Aiming for Excellence

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Top