Navigation
Home Page

Iechyd a Diogelwch - Health & Safety

Iechyd a Diogelwch
Health & Safety

 

Bydd y Corff Llywodraethol yn darparu a chynnal amodau gwaith, offer a systemau gwaith iach a diogel i bob disgybl a gweithwyr sy'n gweithio ar y safle . Ein nod yw hyrwyddo diwylliant sy'n cydnabod bod rheoli risgiau iechyd a diogelwch yn rhan hanfodol o fywyd bob dydd pawb. Bydd staff yn codi materion iechyd a diogelwch yn syth pan fo angen sylw brys. Mae aelod o’r Tîm Strategol yn gynrychiolydd Iechyd a Diogelwch ar gyfer yr ysgol.

 

The Governing Body will provide and maintain safe and healthy working conditions, equipment and systems of work for all pupils and employees working on the premises. Our aim is to promote a culture which recognises that controlling health and safety risks is an essential part of everyone's daily life. Staff raise health and safety issues immediately when urgent attention is required. A member of the school's Strategic Team is the school's Health and Safety representative.

Picture 1

Top