Navigation
Home Page

HWB

Hwb - Llwyfan Dysgu Cymru gyfan

 Hwb - the all Wales Learning Platform

Hwb yw'r Ystorfa Cynnwys Digidol Cenedlaethol ar gyfer yr adnoddau dosbarth, ar gael am ddim . Ar hyn o bryd mae'r rhain yn cynnwys mudo cynnwys o GCaD Cymru, a symudodd cyfanswm 80,000 o geisiadau i mewn i'r system Hwb . Mae mwy o gynnwys yn cael ei gomisiynu ar hyn o bryd.

 

Hwb is the National Digital Content Repository

Hwb is the name for the curated, freely available classroom resources.

Currently these comprise migrated content from NGfL Cymru, and total 80,000 entries moved into the Hwb system.  More content is being commissioned at the moment.


Top