Navigation
Home Page

Gwybodaeth Bwysig a Llythyron

Dewch i weld beth fydd y plant yn astudio yn ystod Tymor y Gwanwyn yn ein thema newydd, 'Ydy'r byd yn deg?'

 

Take a look at what the children will be learning in the Spring Term with our new theme, 'Is the world we live in fair?'

Croeso i Flwyddyn 6

 

Welcome to Year 6

Dewch i weld beth fydd plant blwyddyn 6 yn astudio yn nhymor yr Hydref!

Trosolwg thema yr Ail Ryfel Byd.

 

Come and take a look at what the year 6 children will be studying in the Autumn term!

An overview of our theme The Second World War.

 

Ffurflen ganiatad cwrs beicio

 

Bike safety course consent form


Top