Navigation
Home Page

Gwobrau - Awards

Gwobrau a Llwyddiannau
Awards & Achievements

Mae holl gymuned Ysgol Gymraeg Pwll Coch wedi derbyn y

gwobrau isod sy’n adlewyrchu ein gweledigaeth am ragoriaeth.
 
The whole community at Ysgol Gymraeg Pwll Coch have received
the following awards that reflect our vision for excellence.

Ein camau nesaf yn 2018

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio tuag at y Wobr Her NACE ar gyfer
ein gwaith gyda disgyblion Mwy Abl a Thalentog .

 

Our next steps in 2018
We are currently working towards the NACE Challenge Award for our
work with More Able & Talented pupils.


Top