Navigation
Home Page

Gweledigaeth a Gwerthoedd - Vision & Values

Gweledigeth a Gwerthoedd    
Vision & Values

Ein Gweledigaeth ydy
‘Anelu at Ragoriaeth ym mhopeth a wnawn’.

 

Datblygu cymuned a thîm gweithgar, hapus cartrefol yn seiliedig ar barch tuag at ei gilydd drwy awyrgylch sy’n:

  • Gymraeg ei hiaith a’i diwylliant;
  • Annog parch tuag at ddiwylliannau, traddodiadau eraill o fewn y gymuned a’r ddinas;
  • Ymdrechu at gyrraedd y safonau uchaf oddi mewn a thu allan i’r dosbarth;
  • Gosod gwerth cyfartal ar bob aelod;
  • Rhoi cyfle i bob disgybl ddatblygu ei dalent.

 

Our vision is
‘Aiming for Excellence in all that we do’.

 

To develop a working environment that is happy, homely and based on mutual respect for all members of the school’s community by ensuring:

  • A dominance of Welsh language and culture;
  • Respect for all cultures and traditions in the community and city;
  • The highest standards within and outside the classroom;
  • Equal value given to all members of the school;
  • An opportunity for all pupils to develop their talents.

 


Top