Navigation
Home Page

Gwaith Cartref

Gwaith Cartref Tymor y Gwanwyn

Spring Term Homework

 

Gwaith Cartref Blwyddyn (6 16.11.18) - Erbyn 21.11.18 / Year 6 Homework (6.11.18) by 21.11.2018.

Cwblhewch y cwestiynau mathemateg yn eich llyfrau Gwaith Cartref. Cofiwch ddangos sut cawsoch eich atebion / Please complete the Mathematics questions in your Homework book. Remember to show your workings out.

Gwaith Cartref Blwyddyn 6 12.10.2018 (Erbyn 17.10.2018)

Year 6 Homework 12.10.2018 (By 17.10.2018)

Gan ein bod ni wedi dathlu diwrnod T. Llew Jones yr wythnos hon, dyma waith cartref llawysgrifen a darllen deall sydd yn seiliedig ar ei gerdd 'Lleidr Pen-ffordd'.

This week we celebrated diwrnod T. Llew Jones, so this week's handwriting homework and comprehension homework is based on T Llew's poem 'Lleidr Pen-ffordd'.

 

 

Gwaith Cartref Llawysgrifen 05.10

2018 (Erbyn 10.10.2018)

Handwriting Homework 05.10.2018 (By 10.10.2018)

 

C – Ein cartrefi. Diolchwn am gartrefi clyd, am ein rhieni a pherthnasau eraill.

Y - Diolchwn am yr ysgol a’r athrawon. Diolchwn am y gallu i ddysgu ac i chwarae.

N – Diolchwn am y byd natur hardd sydd o’n cwmpas. Diolchwn am y planhigion, yr adar, yr anifeiliaid a’r pysgod.

H - Diolchwn am yr haul. Mae gwres yr haul yn rhoi goleuni ac egni i ni ac i’r holl blanhigion ac anifeiliaid hefyd.

A - Diolchwn am afalau a’r holl ffrwythau blasus. Diolchwn am y gweithwyr sy’n ffermio’r tir er mwyn i ni gael bwyd.

E - Diolchwn am eglwysi, capeli ac ysgolion Sul. Diolchwn am yr efengylau sy’n rhoi hanes Iesu Grist i ni.

A – Diolchwn bod ni’n gallu addoli Duw mor fawr; nid yn unig ar yr adeg yma o ddiolchgarwch ond drwy’r flwyddyn.

F – Diolchaf am fy mywyd i. Fi. Diolchaf mod i’n cael cyfle i weld byd mor hardd a chael profiadau gwerthfawr.

 

Gwaith Cartref Mathemateg - 05.10.2018

Gwaith Cartref 27.09.18 Homework - HWB

Defnyddiwch eich cyfrif HWB i greu taflen wybodaeth am bwnc o'ch dewis. Gallwch ddefnyddio un o apiau newydd Google (slides/docs/sites) neu Outlook 365 (powerpoint/word).

Bydd angen i chi rhannu'r ddogfen gyda'ch athro/athrawes.

Use your HWB account to create an information page on a subject of you choice. You could use one of the new Google apps (slides/docs/sites) or Outlook 365 (powerpoint/word).

Remember to share your document with your teacher.

 

 

 

 

 

Handwriting homework 27.09.18 (By 3.10.18)

 

In the Autumn

 

In the autumn, leaves fall down,

 

See them floating to the ground.

 

Red and yellow autumn leaves,

 

Floating down from the tall trees.

 

In the autumn, leaves fall down,

 

See them floating to the ground.

 

 

In the autumn, find fir cones,

 

Harvest fruit when it has grown.

 

Conkers, acorns you might see,

 

Hidden in the fallen leaves.

 

In the autumn, find fir cones,

 

Harvest fruit when it has grown.

 

 

In the autumn, September,

 

October and November.

 

In the fields there are scarecrows,

 

We dress up in warmer clothes.

 

In the autumn, September.

 

October and November.

Gwaith Cartref Llawysgrifen 21.09.2018 (Erbyn 26.09.2018)

Handwriting Homework 21.09.2018 (By 26.09.2018)

 

Dawns y dail

 

Fe waeddodd gwynt yr hydref,

Mae’n waeddwr heb ei ail,

‘Dewch i sgwâr y pentre i gyd

I weled dawns y dail.

 

‘Rwy’n mynd i alw’r dawnswyr

O’r perthi ac o’r coed,

A byddant yma cyn bo hir

Yn dawnsio ar ysgafn droed.’

 

I ffwrdd â gwynt yr hydref

Â’i sŵn fel taran gref,

A chyn bo hir fe ddaeth yn ôl

A’r dawnswyr gydag ef.

 

Oll yn eu gwisgoedd lliwgar,

O’r glyn a choed yr ardd,

Rhai mewn melyn, gwyrdd, a choch,

A rhai mewn porffor hardd.

 

A dyna’r ddawns yn cychwyn,

O! dyna ddawnsio tlws,

A chlywais innau siffrwd traed

Wrth folltio a chloi’r drws.

 

Ond pan ddihunais heddiw

Roedd pibau’r gwynt yn fud,

A’r dawnswyr yn eu gwisgoedd lliw

Yn farw ar gwr y stryd.

 

Gan T Llew Jones

English Homework – Year 6

14/09/2018 (By 26/09/2018)

 

Prepare a presentation on any aspect of the Second World War (e.g. causes, rationing, evacuation, the blackout etc.) You will be asked to share your presentation with the class, so you may like to prepare some visuals or a Power Point presentation. It is important however, that you do not read directly from the Power Point.

Please bring your work to school by Wednesday the 26th of September.

 

Thank you!

Gwaith Cartref Llawysgrifen 14.09.18 (Erbyn 19.09.18)

Handwriting Homework 14.09.18 (By 19.09.18)

 

That Night of Death

Who can forget that night of death,
Wrought by the sky devil's fiery breath,
Who can forget that night of pain,
Dealt out by a madman's twisted brain.

We shall not forget as our homes we rebuild,
On bomb-scarred ground where innocent were killed,
We shall not forget as we look at the land,
Where once stood a building so stately and grand.

Even God's house is not safe from this Hun,
Who bombs and destroys at the setting of the sun.
So let him send over his cowardly hordes,
Who shatter the homes of paupers and Lords.

That night was severe, there is no doubt,
We had a hard blow, but they can't knock us out.
For our men are of steel, our women won't kneel,
Nor children for mercy plea.
A new hope will arise, when the world is free,
From the rubble and ashes of Coventry.

 

by John J.Rattigan, November, 1940


Top