Navigation
Home Page

Gwaith Cartref

Gwaith Cartref 03.10.29 Homework (erbyn/by 09.10.19)

Mewngofnodwch i Google Classroom (trwy HWB) a chwarae’r ‘Lluosrifau 7’. Pwy fydd yn cyrraedd brig y bwrdd sgorio? 😊 Cofiwch ysgrifennu eich enw ar ddechrau’r gêm.

Login to your Google Classroom (via HWB) and play the game ‘Lluosrifau 7’. Will you be quick enough to reach the top of the leaderboard? 😊 Remember to write your name at the start of the game.

 

Darllenwch eich llyfr Cymraeg 3 gwaith am o leiaf 20 munud . Trafodwch y llyfr/stori gydag aelod o’r teulu. Mae’n iawn i drafod yn Saesneg!

Read your Welsh book 3 times for at least 20 minutes each time. Discuss the book/story with a member of your family. \it is okay to discuss the book in English!

 

English – comic strip of someone’s memory of an air raid

In this activity, you are going to bring to life someone’s memory of an air raid by turning it into a comic strip. You can draw your comic or use a computer to make it. You can use your own drawings plus photographs from the Second World War website in your comic.

 

You have the stories on a separate sheet in your homework books/bags.

Gwaith Cartref Cymraeg (erbyn 25.09.19)

 

1. Mewngofnodwch i'r Google Classroom (trwy HWB) a chwarae'r gem 'Adferfau'. Cofiwch rhoi eich enw er mwyn i ni weld eich canlyniadau.

Login to your Google Classroom (via HWB) and play the game Adferfau. Remember to put your name in order for us to see your results.

 

2. Darllenwch eich llyfrau Cymraeg 3 gwaith am o leia 20 munud. Trafodwch y llyfr / stori gydag aelod o'r teulu. Mae'n iawn i chi drafod yn Saesneg!

Read your Welsh book 3 times for atleast 20 minutes each time. Discuss the book / story with a member of your family. It is okay to discuss in English!

 

3. Gan ein bod wedi ysgrifennu sgript yr wythnos hon, ac wedi ymarfer a sôn lawer am adferfau, ewch ati i ysgrifennu sgript eich hun. Gall fod yn sgwrs rhwng ffrindiau, rhwng cymeriadau ar y teledu neu rywun o'ch dychymyg. Cofiwch ysgrifennu cyfarwyddiadau llwyfan a'r cynnwys adferfau mewn cromfachau. MAe croeso i chi hefyd ffilmio eich hun a ffrind yn actio'r sgript a'i arddangos i'r dosbarth.

As we have been writing a script this week, and have been talking about, and using adverbs, we would like you to write your own script at home. It could be a conversation between friends, characters from TV ar anyone from your imagination. Remember to write the stage directions (including lots of adverbs) in brackets. You are also welcome to film yourself and friends/family members acting the script and bring it to show the class.

 

 

 

English Homework – Year 6

06/09/2018 (By 13/09/2018)

 

Prepare a presentation on any aspect of the Second World War (e.g. causes, rationing, evacuation, the blackout etc.) You will be asked to share your presentation with the class, so you may like to prepare some visuals or a Power Point presentation. It is important however, that you do not read directly from the Power Point.

Please bring your work to school by Friday the 13th of September as we will you will be presenting to the class during the day.

 

Thank you!


Top