Navigation
Home Page

Eisteddfod

Eisteddfod

 

 

Cymerodd yr ysgol ran yn Eisteddfod Caerdydd 2020! We took part in the 2020 Eisteddfod Caerdydd! Da iawn blant!

Cymerodd yr ysgol ran yn Eisteddfod Caerdydd 2020! We took part in the 2020 Eisteddfod Caerdydd! Da iawn blant! 1
Cymerodd yr ysgol ran yn Eisteddfod Caerdydd 2020! We took part in the 2020 Eisteddfod Caerdydd! Da iawn blant! 2
Cymerodd yr ysgol ran yn Eisteddfod Caerdydd 2020! We took part in the 2020 Eisteddfod Caerdydd! Da iawn blant! 3
Cymerodd yr ysgol ran yn Eisteddfod Caerdydd 2020! We took part in the 2020 Eisteddfod Caerdydd! Da iawn blant! 4

Ensamble offerynnol ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018. Instrumental ensamble on the Urdd National Eisteddfod stage 2018.

Ensamble offerynnol ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018. Instrumental ensamble on the Urdd National Eisteddfod stage 2018.  1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Eitemau celf a chrefft Eisteddfod yr Urdd. 5 eitem drwodd. Diolch i Mrs Simpson a Mrs Rees am helpu'r plant. Items for the Urdd Eisteddfod art & craft competition. 5 items through. Thank you to Mrs Simpson and Mrs Rees for helping the children.

Eitemau celf a chrefft Eisteddfod yr Urdd. 5 eitem drwodd. Diolch i Mrs Simpson a Mrs Rees am helpu'r plant. Items for the Urdd Eisteddfod art & craft competition. 5 items through. Thank you to Mrs Simpson and Mrs Rees for helping the children. 1

Cân Actol – 1af
Action Song – 1st
Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd 2017

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

1.) - Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro

Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro. 407 Cân Actol (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100) - Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

Eisteddfod yr Ysgol
Mawrth 1af 2017

Gwenllian Lingard o lys Cadair Idris wnaeth ennill cadair yr Eisteddfod eleni.

Gwenllian Lingard from Cadair Idris won the Eisteddfod chair this year.

Llongyfarchiadau!

Picture 1

Seremoni'r Cadeirio 2017 Chairing Ceremony

Seremoni'r Cadeirio 2017 Chairing Ceremony 1
Seremoni'r Cadeirio 2017 Chairing Ceremony 2
Seremoni'r Cadeirio 2017 Chairing Ceremony 3
Seremoni'r Cadeirio 2017 Chairing Ceremony 4
Seremoni'r Cadeirio 2017 Chairing Ceremony 5
Seremoni'r Cadeirio 2017 Chairing Ceremony 6

 

Canlyniadau / Results
2017


1af/1st
Gwenllian L (Emoji123)

2il / 2nd
Neve H-A (Y Ginger Ninja)

Megan V-E (Mr Plain ar y Piano)
Sian R (Bob y Pysgodyn)

3ydd / 3rd
Billy H (Nicitot05)

Leli H (Bramble)
Lily H-D (Pastafan52)

Zelda Y (Pink Panda)

EISTEDDFOD YR URDD 2017. Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb!

EISTEDDFOD YR URDD 2017.  Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 1
EISTEDDFOD YR URDD 2017.  Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 2
EISTEDDFOD YR URDD 2017.  Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 3
EISTEDDFOD YR URDD 2017.  Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 4
EISTEDDFOD YR URDD 2017.  Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 5
EISTEDDFOD YR URDD 2017.  Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 6
Picture 1

Celf a Chrefft 2017 Art & Craft - Da iawn i'r plant yma sy'n derbyn eu tystysgrifau o Eisteddfod celf a chrefft yr Urdd. Ymlaen i'r genedlaethol! Congratulations to these pupils who collected their certificates for winning entries in the Urdd art & craft Eisteddfod. On to the national!

 Celf a Chrefft 2017 Art & Craft  -  Da iawn i'r plant yma sy'n derbyn eu tystysgrifau o Eisteddfod celf a chrefft yr Urdd. Ymlaen i'r genedlaethol! Congratulations to these pupils who collected their certificates for winning entries in the Urdd art & craft Eisteddfod. On to the national! 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Top