Navigation
Home Page

Eco

Eco

Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Byddwn yn cychwyn y Clwb Eco i blant o flwyddyn 3-6 yn ystod tymor y Gwanwyn. Bydd y clwb ar ddydd Llun yn nosbarth Miss Jones 3CJ. Bydd y cyfarfodydd yn wythnosol ac yn gorffen am 4.15. Bydd yna lawer o waith i’w wneud i gadw statws Platinwm yr ysgol! Diolch yn fawr!

Miss CJones

We will be starting the Eco Club to pupils from Years 3-6 during the Spring term. The club will be at 3.15 on Mondays in Miss Jones’ (3CJ) class. These will be weekly meetings and will finish at 4.15. There will be plenty of work to do if we are to keep our Platinum school status!

Many thanks!

Miss C Jones


Top