Navigation
Home Page

E-bost Staff YGPC

CYFATHREBU CORFFORAETHOL

CORPORATE COMMUNICATION

 

Cliciwch ar y ddelwedd isod i gael mynediad i’r llwyfan
gyfathrebu corfforaethol sy'n seiliedig ar gwmwl.


Please click on the image below to access
your corporate cloud based communication platform.

 Byddwch yn ymwybodol bod angen Internet Explorer
11 neu Google Chrome i redeg Microsoft Office 365.


Please be aware that Internet Explorer 11 or Google Chrome

is now required to run Microsoft Office 365.

 

MAE HWN YN SYSTEM DDIOGEL GOGYFER
DEFNYDDWYR AWDURDODEDIG UNIG.

Mae defnydd o’r system hon yn cael ei fonitro'n barhaus.

Mae ceisio mewngofnodi heb awdurdod yn anghyfreithlon.

Gwneir defnydd helaeth o "gwcis " ar draws y safle .

 

 

THIS SECURE SYSTEM IS FOR AUTHORISED USERS ONLY.

Use of this system is continually monitored.
Attempting to login without authority is unlawful.
Extensive use of "cookies" are made throughout the site.

 

Gweinyddydd y System / System Administrator:
Mrs. G. Pearce

 


Top