Navigation
Home Page

Dyddiadau Tymor - Term Dates

Dyddiadau Tymor Ysgol
School Term Dates

Picture 1
Gŵyl Y Banc / Bank Holiday - Dydd Gwener 8fed o Fai 2020 / Friday 8th May 2020.

*** Nodwch fod calendr hwn yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau a allai godi yn fyr rybudd. Nid yw Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a cheir yn dilyn newidiadau o'r fath.

 

*** Please note that this calendar is subject to any changes which may arise at short notice. Ysgol Gymraeg Pwll Coch does not accept liability for any losses incurred following such changes.

 

 

 

PROFION CENEDLAETHOL 2020
NATIONAL TESTS 2020

Ysgolion Cynradd: Dydd Mawrth 28ain o Ebrill 2020 - Dydd Mawrth 5ed o Fai 2020
 


Top