Navigation
Home Page

Dyddiadau Tymor - Term Dates

Dyddiadau Tymor Ysgol
School Term Dates

Dyddiadau Tymhorau 2019 - 2020 Term Dates

Dyddiadau Tymhorau 2019 - 2020 Term Dates 1
Gŵyl Y Banc / Bank Holiday - Dydd Gwener 8fed o Fai 2020 / Friday 8th May 2020.

*** Nodwch fod calendr hwn yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau a allai godi yn fyr rybudd. Nid yw Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a cheir yn dilyn newidiadau o'r fath.

 

*** Please note that this calendar is subject to any changes which may arise at short notice. Ysgol Gymraeg Pwll Coch does not accept liability for any losses incurred following such changes.

 

 

 

PROFION CENEDLAETHOL 2019
NATIONAL TESTS 2019

I'w gadarnhau / To be confirmed.


Top