Navigation
Home Page

Defnydd Ynni - Energy Usage

Ein defnydd Ynni
Our energy usage

 

Mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn rhannu ei ddata cynaliadwyedd fel y gall pawb helpu i nodi arbedion newydd ac awgrymu gwelliannau. Bydd y ddolen isod yn mynd â chi i dudalen we sy'n dangos y data cyfleustodau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer pob blwyddyn .

 

Os oes gennych syniadau ar sut y gallai Ysgol Gymraeg Pwll Coch ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon, rhowch wybod i ni - ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

 

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch shares its sustainability data so that everybody can help to identify new savings and suggest improvements. The link below will take you to a webpage that shows the utility data currently available for each year.


If you have ideas on how Ysgol Gymraeg Pwll Coch could use energy more efficiently, please let us know - ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

]

 

Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school.

Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school. 1
Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school. 2
Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school. 3
Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school. 4

Top