Navigation
Home Page

Dawnsio Gwerin

Dawnsio Gwerin
Folk Dancing

Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

Mae'r Clwb Dawnsio Gwerin yn agored i blant blynyddoedd 3 a 4. Cynhelir y clwb amser cinio ar ddydd Mawrth  12:45-1:10 yn y Neuadd Fach.

Croeso i aelodau newydd!

The Folk Dancing club is open to children in Years 3 and 4. The club is held lunchtime on Tuesdays from 12:45 - 1:50 in the small hall.

New members welcome!

Cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd / Competing at the Urdd National Eisteddfod

Cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd / Competing at the Urdd National Eisteddfod 1

Llythyr Gwyl Plant Letter

Dyddiadau cychwyn / Starting dates


Top