Navigation
Home Page

Cysylltwch â ni - Contact Us

Cysylltwch â ni
Contact us

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Rhodfa Lawrenny Avenue

Lecwydd / Leckwith
Caerdydd / Cardiff
CF11 8BR

 

Rhif ffôn / Telephone: 02920 373453

 

Ebost / Email: ysgolpwllcoch@caerdydd.gov.uk

 

Mae ein swyddfeydd ar agor rhwng 8:30y.b. a 4y.p.
o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor ysgol.
​Our offices are open between 8:30am and 4pm
Monday to Friday during term time.

 

Pennaeth / Headteacher : Mr. Christopher Newcombe

APWYNTIADAU / APPOINTMENTS:
Os hoffech drafod unrhyw fater, mae croeso cynnes i chi ddod i'n gweld ni. Gwnewch apwyntiad, fel y gallwn roi'r cymorth a'r cyngor gorau y gallwn i chi.

If you wish to discuss any matter, you are most welcome to come and see us. Please make an appointment, so we can give you the best support and advice we can.

MYNEDIADAU / ADMISSIONS:
Os ydych yn ystyried Ysgol Gymraeg Pwll Coch ar gyfer eich plentyn, rhowch alwad i ni a byddwn yn trefnu ymweliad.

If you are considering Ysgol Gymraeg Pwll Coch for your child, please give us a call and we will arrange a visit.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Ffurflen Gysylltu / Contact Form

Llenwch y blychau isod. Anelwn at ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y bo modd. Please complete the form below. We aim to respond to your enquiry as soon as possible.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Top