Navigation
Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

Cyngor Ysgol
School Council
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Plant y Cyngor Ysgol yn dathlu adroddiad arolwg Estyn llwyddiannus. School Council pupils celebrating a successful Estyn inspection.

Plant y Cyngor Ysgol yn dathlu adroddiad arolwg Estyn llwyddiannus. School Council pupils celebrating a successful Estyn inspection. 1

Dyma Gyngor yr Ysgol

Here are the School Council

 

Ar ddechrau mis Medi cafodd disgyblion o bob dosbarth yn yr adran Iau gyfle i ysgrifennu maniffesto er mwyn cael eu hethol i fod ar y Cyngor Ysgol. Dyma'r plant gafodd eu hethol a'u syniadau hwy.
Mr S Williams sy'n cefnogi'r Cyngor Ysgol.

 

At the start of the new school year, all children had the opportunity to write their own manifesto in order to be on the School Council. Below are the children who were successful and their ideas.
Mr S Williams supports the School Council.

Gregory Dosbarth 6MO

Gregory Dosbarth 6MO 1
Gregory ydw i. Dwi'n hoffi pel-droed, golff a cheir. Rydw i ar y Cyngor Ysgol achos dwi am helpu plant yr ysgol. Mae gen i lawer o syniadau!

Gabriella Dosbarth 6MO

Gabriella Dosbarth 6MO 1
Fy enw i ydy Gabriella a dwi ym mlwyddyn 6.Rwy'n caru pel-droed, Tae-Kwando a nofio. Rydw i am gael mwy o finiau, llyfrau a pheli i Ysgol Pwll Coch.

Hannah Dosbarth 6SW

Hannah Dosbarth 6SW 1
Hannah yw fy enw i. Rydw i'n hoff iawn o rygbi, darllen a Harry Potter. Dwi ar y Cyngor Ysgol er mwyn ceisio cael mwy o lyfrau i'r ysgol.

Tianna Dosbarth 6CA

Tianna Dosbarth 6CA 1
Tianna yw fy enw i ac rydw i'n ferch ym mlwyddyn 6. Fy hoff bethau i yw chwaraeon a cherddoriaeth. Yn hollol syml rydw i am wella'r ysgol yn gyffredinol.

Sonny Dosbarth 6CA

Sonny Dosbarth 6CA 1
Sonny o Flwyddyn 6 ydw i. Rwy'n hoffi pel droed, rygbi a rhedeg yn fawr iawn. Dwi am gael mwy o bethau chwaraeon ar gyfer holl blant Ysgol Pwll Coch.

Martha Dosbarth 5GVO

Martha Dosbarth 5GVO 1
Fy enw i yw Martha ac rydw i ym mlwyddyn 5 yn Ysgol Pwll Coch. Dwi'n meddwl y byd o actio, darllen a chanu. Rydw i ar y Cyngor Ysgol oherwydd rwy am helpu plant yr ysgol i ddatblygu sgiliau ysgrifennu a darllen. Rydw i hefyd am greu ysgol iach.

Macsen Dosbarth 5GP

Macsen Dosbarth 5GP 1
Macsen ydw i. Y pethau gorau yn y byd i fi yw pel droed, rygbi a chwaraeon eraill. Hoffwn i gael cae pel droed ar gyfer yr ysgol!

Edith Dosbarth 5GP

Edith Dosbarth 5GP 1
Fy enw i yw Edith. Rwy'n caru actio, darllen a thynnu lluniau. Rydw i am gael llyfrgell newydd i'r ysgol!

Javan Dosbarth 4SS

Javan Dosbarth 4SS 1
Javan yw fy enw i. Rydw i'n hoff iawn o bel droed, anifeiliaid a gwylio ffilmiau. Rwy ar y Cyngor Ysgol achos dwi am i'r athrawon ennill gwobrau am ein dysgu ni mor dda.

Anaii Dosbarth 4SS

Anaii Dosbarth 4SS 1
Anaii o flwyddyn 4 ydw i. Rwy'n hoffi nifer o bethau - gymnasteg, nofio, yr awyr agored ac anifeiliaid. Hoffwn i gael McDonalds tu fas i'r ysgol ond dydw i ddim yn gwybod os fydd Mr. Newcombe yn cytuno a hyn!

Ana Dosbarth 3CJ

Ana Dosbarth 3CJ 1
Ana o flwyddyn 3 ydw i. Rydw i'n hoffi gymnasteg, llysnafedd a'r lliw glas! Fel rhan o'r Cyngor Ysgol dymunaf gael mwy o offer chwaraeon ar gyfer yr ysgol.

Casey Dosbarth 3CJ

Casey  Dosbarth 3CJ 1
Fy enw i yw Casey. Rydw i ym mlwyddyn 3. Fy hoff bethau i ydy pel droed a rhedeg. Hoffwn gael y Cyngor Ysgol i brynu cwrt pel droed i'r ysgol. 

Lily Dosbarth 3SMJ

Lily Dosbarth 3SMJ 1
Lily yw fy enw i. Rwy'n caru gymnasteg, danwsio a darllen. Oherwydd rwy'n hoffi darllen cymaint hoffwn gael mwy o lyfrau newydd i'r ysgol.

Charlie Dosbarth 3SMJ

Charlie Dosbarth 3SMJ 1
Helo! Charlie ydw i. Rwy'n hoffi chwarae pel droed a rygbi, ond rwy'n well gyda phel droed. Fel aelod o Gyngor Ysgol Pwll Coch hoffwn gael goliau pel droed newydd ar yr iard.

Dyma aelodau'r Cyngor Ysgol yn derbyn cyflwyniad am yr elusen NSPCC / Here are our School Council members receiving a presentation on the charity NSPCC.

Dyma aelodau'r Cyngor Ysgol yn derbyn cyflwyniad am yr elusen NSPCC / Here are our School Council members receiving a presentation on the charity NSPCC. 1
Dyma aelodau'r Cyngor Ysgol yn derbyn cyflwyniad am yr elusen NSPCC / Here are our School Council members receiving a presentation on the charity NSPCC. 2

Gwnaeth y Cyngor Ysgol drefnu seiswn Zumba i godi arian tuag at NSPCC Cymru. The School Council arranged Zumba sessions to raise money for NSPCC Cymru.

Gwnaeth y Cyngor Ysgol drefnu seiswn Zumba i godi arian tuag at NSPCC Cymru. The School Council arranged Zumba sessions to raise money for NSPCC Cymru. 1
Gwnaeth y Cyngor Ysgol drefnu seiswn Zumba i godi arian tuag at NSPCC Cymru. The School Council arranged Zumba sessions to raise money for NSPCC Cymru. 2
Gwnaeth y Cyngor Ysgol drefnu seiswn Zumba i godi arian tuag at NSPCC Cymru. The School Council arranged Zumba sessions to raise money for NSPCC Cymru. 3

Blwyddyn 6 yn rhedeg milltir y dydd i NSPCC Cymru. Year 6 running a mile a day for the NSPCC Cymru.

Blwyddyn 6 yn rhedeg milltir y dydd i NSPCC Cymru. Year 6 running a mile a day for the NSPCC Cymru. 1

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence


Top