Navigation
Home Page

Cymdogion Cymunedol / Community Neighbours

Cymdogion Cymunedol
Community Neighbours

Prynhawn arbennig yn dosbarthu bocsys Nadolig i gefnogi Apêl Nadolig Age Cymru eleni. Casglwyd dros 87 bocs a nifer fawr o gyfraniadau. Diolch i Flwyddyn 2 am fynd â nhw i Gartref Gofal Forge ac am ddiddanu'r preswylwyr â chaneuon Nadolig. A special afternoon delivering boxes supporting Age Cymru's Christmas Appeal. Over 87 boxes and a large number of donations were collected. Thanks to Year 2 for taking them to Forge Care Home and entertaining the residents with Christmas songs.

Prynhawn arbennig yn dosbarthu bocsys Nadolig i gefnogi Apêl Nadolig Age Cymru eleni. Casglwyd dros 87 bocs a nifer fawr o gyfraniadau. Diolch i Flwyddyn 2 am fynd â nhw i Gartref Gofal Forge ac am ddiddanu'r preswylwyr â chaneuon Nadolig. A special afternoon delivering boxes supporting Age Cymru's Christmas Appeal. Over 87 boxes and a large number of donations were collected. Thanks to Year 2 for taking them to Forge Care Home and entertaining the residents with Christmas songs. 1
Prynhawn arbennig yn dosbarthu bocsys Nadolig i gefnogi Apêl Nadolig Age Cymru eleni. Casglwyd dros 87 bocs a nifer fawr o gyfraniadau. Diolch i Flwyddyn 2 am fynd â nhw i Gartref Gofal Forge ac am ddiddanu'r preswylwyr â chaneuon Nadolig. A special afternoon delivering boxes supporting Age Cymru's Christmas Appeal. Over 87 boxes and a large number of donations were collected. Thanks to Year 2 for taking them to Forge Care Home and entertaining the residents with Christmas songs. 2
Prynhawn arbennig yn dosbarthu bocsys Nadolig i gefnogi Apêl Nadolig Age Cymru eleni. Casglwyd dros 87 bocs a nifer fawr o gyfraniadau. Diolch i Flwyddyn 2 am fynd â nhw i Gartref Gofal Forge ac am ddiddanu'r preswylwyr â chaneuon Nadolig. A special afternoon delivering boxes supporting Age Cymru's Christmas Appeal. Over 87 boxes and a large number of donations were collected. Thanks to Year 2 for taking them to Forge Care Home and entertaining the residents with Christmas songs. 3
Prynhawn arbennig yn dosbarthu bocsys Nadolig i gefnogi Apêl Nadolig Age Cymru eleni. Casglwyd dros 87 bocs a nifer fawr o gyfraniadau. Diolch i Flwyddyn 2 am fynd â nhw i Gartref Gofal Forge ac am ddiddanu'r preswylwyr â chaneuon Nadolig. A special afternoon delivering boxes supporting Age Cymru's Christmas Appeal. Over 87 boxes and a large number of donations were collected. Thanks to Year 2 for taking them to Forge Care Home and entertaining the residents with Christmas songs. 4
Prynhawn arbennig yn dosbarthu bocsys Nadolig i gefnogi Apêl Nadolig Age Cymru eleni. Casglwyd dros 87 bocs a nifer fawr o gyfraniadau. Diolch i Flwyddyn 2 am fynd â nhw i Gartref Gofal Forge ac am ddiddanu'r preswylwyr â chaneuon Nadolig. A special afternoon delivering boxes supporting Age Cymru's Christmas Appeal. Over 87 boxes and a large number of donations were collected. Thanks to Year 2 for taking them to Forge Care Home and entertaining the residents with Christmas songs. 5
Prynhawn arbennig yn dosbarthu bocsys Nadolig i gefnogi Apêl Nadolig Age Cymru eleni. Casglwyd dros 87 bocs a nifer fawr o gyfraniadau. Diolch i Flwyddyn 2 am fynd â nhw i Gartref Gofal Forge ac am ddiddanu'r preswylwyr â chaneuon Nadolig. A special afternoon delivering boxes supporting Age Cymru's Christmas Appeal. Over 87 boxes and a large number of donations were collected. Thanks to Year 2 for taking them to Forge Care Home and entertaining the residents with Christmas songs. 6

Top