Navigation
Home Page

Côr

Côr Yr Ysgol
School Choir

Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Bydd y côr yn ailgychwyn dydd Llun (25.09.17) amser cinio yn y neuadd fach. Croeso i bawb.smiley

 

The choir will restart Monday lunchtime (25.09.17) in the small hall. A warm welcome to everyone. smiley

Cawsom wahoddiad i ganu ar ddechrau cynhadledd 'Her Canol De Cymru' gan Gonsortiwm Canolbarth Y De yn Stadiwm Dinas Caerdydd. We received an invitation by Central South Consortium to sing at the beginning of the 'Central South Wales Challenge' conference at the Cardiff City Stadium.

Cawsom wahoddiad i ganu ar ddechrau cynhadledd 'Her Canol De Cymru' gan Gonsortiwm Canolbarth Y De yn Stadiwm Dinas Caerdydd. We received an invitation by Central South Consortium to sing at the beginning of the 'Central South Wales Challenge' conference at the Cardiff City Stadium. 1

Top