Navigation
Home Page

Clwb Ffilm

 

Clwb Ffilm

Film Club

Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Cynhelir Clwb Ffilm ar nos Fawrth, o 3.25 tan 4.15 yn ystafell ddosbarth 5CA. Mae'r Clwb i ddisgyblion blynyddoedd 3,4 a 5. 

Am fanylion pellach, cysylltwch â Miss Alun drwy swyddfa'r ysgol.

 

Clwb Ffilm is held after school on Tuesdays from 3.25 to 4.15 in the cabin at 5CA. Clwb is for year 3,4 and 5 pupils.

For further information, contact Miss Alun through the school office.

 

www.intofilm.org/clubs


Top