Navigation
Home Page

Caerdydd - Prifddinas Cymru. Cardiff - Wales' Capital

Caerdydd - Cardiff

Prifddinas Cymru

Wales’ Capital City

Mae Caerdydd yn brifddinas fodern a chyffrous. Disgrifiwyd yn ddinas yn ddiweddar fel 'ymgorfforiad o gŵl' yn y canllaw teithio enwog ‘Lonely Planet’ ac fel cyrchfan teithio uchel gan National Geographic Magazine.

 

Fel un o brifddinasoedd ifancaf Ewrop, mae'n cynnwys holl fanteision gyrchfan cosmopolitaidd o bwys i mewn i le cyfeillgar,  fforddiadwy ac yn lle gwych i fyw a gweithio.

 

Caerdydd oedd y ddinas graidd a dyfwyd fwyaf yn y DU  dros y degawd diwethaf a disgwylir i’r ddinas dyfu gan 26% arall (neu 91,500 o bobl) dros y 20 mlynedd nesaf. Mae prifddinas Cymru wedi cael ei enwi fel y lle gorau i fyw yn y DU, yn ôl ystod o ddangosyddion economaidd a chymdeithasol.

 

Mae canolfan ddinesig drawiadol gydag adeiladau gwych, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi ei amgylchynu gan erw o dir parc, canolfan dinas ffyniannus, canolfan siopa ac adloniant newydd sbon ac arcedau siopa boutique Fictoraidd, stadia gorau yn y byd chwaraeon, ac mae Chwarter Caffi bywiog sydd yn ymestyn i lawr i ardal y glannau trawiadol gyda bariau a bwytai ym Mae Caerdydd.

 

Fel prifddinas Cymru, mae Caerdydd yn ymfalchïo yn ei chalendr rhagorol. Gydol y flwyddyn mae digwyddiadau a diwylliant amrywiol; o theatr, comedi a chyngherddau i gerddoriaeth a gwyliau bwyd a digwyddiadau chwaraeon mawr. Mae ei agwedd dinas fawr gyda manteision dinas fechan yn gwneud Caerdydd y lle delfrydol i fyw a gweithio.


 

Cardiff is an exciting, modern European capital city, which punches well above its weight for its size. The city was recently described as the 'epitome of cool' in the renowned Lonely Planet travel guide and as a top travel destination by National Geographic Magazine.

 

As one of Europe's youngest capitals, it packs all the benefits of a major cosmopolitan destination into a friendly, affordable and easy to navigate space and is a great place to live and work.

 

Cardiff was the fastest growing of the UK’s core cities over the past decade and is projected to grow by a further 26% (or 91,500 people) over the next 20 years. The Welsh capital city has been named the best place to live in the UK, according to a range of economic and social indicators.

 

An impressive civic centre with ​​wonderful buildings, including the National Museum of Wales is surrounded by acres of parkland, a thriving city centre, a brand ​new shopping and entertainment centre and Victorian boutique shopping arcades, world-class sporting stadiums, and a lively Cafe Quarter which stretches down to a stunning waterfront area with bars and restaurants at Cardiff Bay.


As the Welsh capital, Cardiff boasts an excellent, year-round calendar of events and culture; from theatre, comedy and concerts to music and food festivals and major sporting events.  Its big city attitud​e combin​ed with a small city's benefits makes Cardiff the an ideal place to live and work.

Cardiff: Liveable City


Top