Navigation
Home Page

Blwyddyn 3

Croeso i Flwyddyn 3
Welcome to Year 3
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

 

Croeso i Flwyddyn 3!! 

 

Rydym yn flwyddyn o 46 o blant wedi eu rhannu i ddosbarth 3GVO Mr Vaughan Owen a 3CJ Miss C Jones. Themâu'r flwyddyn yma fydd Madagascar, Chwedlau a’r Celtiaid. Eleni mi fyddwn yn dysgu Saesneg am y tro cyntaf! 

  

Byddwn yn rhoi gwaith cartref pob dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda. Bydd copi o’r gwaith cartref i weld ar See-Saw.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod cywir (nodwyd ar y ffolder darllen) os gwelwch yn dda. 

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda. 

 

 

Welcome to Year 3!!

 

We are a year of 46 pupils split between classes 3GVO Mr Vaughan Owen and 3CJ Miss C Jones. Our themes this year are Madagascar, Legends and the Celts. This year we will be learning English for the first time!

 

We will give homework every Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please. There will be a copy of the homework on See-Saw.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school on the correct day (stated on the reading folder).

 

Physical Education will take place every Thursday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

 

 

 

Trosolwg y tymor/ Term overview

Trosolwg y tymor/ Term overview 1
Trosolwg y tymor/ Term overview 2
Trosolwg y tymor/ Term overview 3

Dyma rhestr o apps ddefnyddiol:

 

Here is a list of some useful apps:

 

  1. Teach Monster
  2. Blobble Write
  3. Maths Champions
  4. Campau Cosmig
  5. Tric a Chlic
  6. Scratch Jr
  7. Hit the Button
  8. Operation Maths
  9. Times Tables
  10. Stop Motion

 

 

Animeiddiad Blwyddyn 3 Branwen/ Year 3 Animation

Still image for this video
Rydyn ni wedi bod yn dysgu sut i animeiddio gan ddefnyddio Stop Motion fel rhan o'n gwaith ar ein thema 'Chwedlau Amser Maith yn Ol'.

We have been learning how to create animations using Stop Motion as part of our work on our theme 'Myths and Legends'.

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 3 hoffem i chi ddysgu y Tablau Lluosi hyn:

2, 3, 4, 5 a 10

Dyma'r linc i ymarfer y Tablau:

Gwefannau/dolenni defnyddiol...

Useful websites/links...

 


Top