Navigation
Home Page

Blwyddyn 2

Croeso i Flwyddyn 2
Welcome to Year 2
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Mae 50 o blant ym mlwyddyn 2 eleni wedi eu rhannu i ddosbarth 2MJ (Mrs Jones) a 2BL (Miss Lewis). Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn dysgu llawer o dan y themâu: Hwnt ac yma, Cofio Cofio, Cofio, Cestyll a Chwedlau, Byd o wahaniaeth, Dŵr, dŵr, dŵr a Môr Ladron. 

 

Byddwn yn gosod gwaith cartref bob dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher. Cofiwch hefyd i ddychwelyd eich llyfrau darllen erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda! Byddwn yn anfon profion Rhifau Rhagorol, tablau a sillafu adref yn wythnosol i chi gael ymarfer.

 

Diwrnodau Addysg Gorfforol:

Dydd Iau a ddydd Gwener.

 

 

 

We are a year group of 50 pupils split into classes 2MJ (Mrs Jones) and 2BL (Miss Lewis). During the year, we will be studying the following themes: Hwnt ac yma (Here and there) , Cofio, Cofio, Cofio (remember, remember, remember), Cestyll a Chwedlau (Castles and Myths), Byd o wahaniaeth (A world of difference), Dŵr, dŵr, dŵr. (water, water, water) and Môr Ladron (Pirates). 

 

Homework will be set every Friday and will need to be returned by Wednesday. Please also remember to return your reading books by Wednesday. Rhifau Rhagorol (Big Maths), times table and spelling tests will be sent home every Friday for you to practise.

 

Physical Education days:

Thursday and Friday.

 

Gwaith Cartref / Homework

 

Darllen: Gwrando ar eich plentyn yn darllen

Sillafu: Ymarfer sillafu y rhestr o eiriau atodedig a pharatoi eich plentyn ar gyfer prawf anffurfiol yr wythnos dilynol.

Tablau: Ymarfer a dysgu’r un tabl atodedig a pharatoi eich plentyn ar gyfer prawf anffurfiol yr wythnos ddilynol.  

Rhifau Rhagorol: Cynorthwyo’ch plentyn gyda’r rhai na chawsom yn gywir yn y weithgaredd diwethaf.

 

 

Reading: Listen to your child read.

Spelling: Practice spelling the attached list of words and prepare your child for an informal test the following week.

Times tables: Practice and learn the time table attached and help prepare your child for an informal test the following week.

Rhifau Rhagorol: Assist your child with the questions they didn’t get correct in the last activity.

Trosolwg thema Cestyll a Chwedlau / Overview of the theme Castles and Legends

Trosolwg thema Cofio, Cofio, Cofio / Overview of the theme Remember, Remember, Remember

Trosolwg Thema Tu Hwnt ac Yma / Overview of our theme Here, There and Everywhere.

Tablau Blwyddyn 2

Dyma'r tablau hoffem i chi ddysgu yn ystod Blwyddyn 2. Fe welwch isod linc i fideos fydd yn eich helpu i ddysgu'r tablau. 

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions


Top