Navigation
Home Page

Apwyntiadau Noson Rieni Ar-lein / Online Parents Evening Booking

 SYSTEM APWYNTIADAU NOSON RIENI AR-LEIN

ONLINE PARENTS EVENING APPOINTMENT SYSTEM

 

Yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch, rydym yn defnyddio system ar-lein sy'n galluogi rhieni/gwarcheidwaid i drefnu apwyntiad cyfleus i weld athro / athrawes eu plentyn yn ystod nosweithiau rhieni penodedig.

 

Cliciwch YMA i fewngofnodi i'ch cyfrif, os gwelwch yn dda.
Cyn mewngofnodi, gallwch ddewis i gyrchu'r system yn y Gymraeg neu'r Saesneg drwy wasgu'r botwm ar waelod y dudalen.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â swyddfa’r ysgol – ysgolpwllcoch@caerdydd.gov.uk

 

At Ysgol Gymraeg Pwll Coch we use an online system that enables parents/guardians to book a convenient appointment to see their child’s class teacher(s) during pre-arranged parent evenings.


Please click HERE to login in to your account.
Before loggin in, you can choose to navigate the system through the medium of Welsh or English by clicking the button at the bottom of the page.


If you have any queries, please contact the school office – ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

Canllaw i Rieni - System Apwyntiadau Noson Rieni Ar-lein / Parent Guide - Online Parents Evening Appointment Booking

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence


Top