Navigation
Home Page

Amseroedd yr Ysgol - School Times

Amseroedd yr Ysgol
School times

Amserlen Yr Ysgol Isaf (Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2)

Lower School Timetable (Reception, Year 1 and Year 2)

 

Amser/Time Trefn Diwrnod / Timetable of School day
9:00 Ysgol yn dechrau / Start of school day
10:10 - 10:30 Amser chwarae / Playtime
11:45 - 12:35 Cinio / Lunchtime
14:00 - 14:15 Amser chwarae / Playtime
15.15 Ysgol yn gorffen / End of school day

 

Amserlen Yr Ysgol Uchaf (Blwyddyn 3, 4, 5 & 6)

Upper School Timetable (Years 3, 4, 5 & 6)

 

Amser / Time Trefn Diwrnod / Timetable of school day
9:00 Ysgol yn dechrau / Start of school day
10:35 - 10:50 Amser chwarae / Playtime
12:15 - 13:10 Cinio / Lunch
15:15 Ysgol yn gorffen / End of school day

 


Top