Navigation
Home Page

Staff

Dewch i gwrdd â’n tîm
Meet our team

Teulu mawr ŷm ni i gyd.

                    

Tîm Arwain, Herio a Chefnogi
Leadership, Challenge & Support Team

Athrawon / Teachers:
Meithrin / Nursery : 
Mrs B Cole & Mrs M Williams.


Derbyn / Reception :
Miss A Hunt, Mrs S Green a Miss E David.


Blwyddyn 1 / Year 1 :
Ms R Lewis, Mrs C Evans, Mrs T Rees a Miss E Evans.


Blwyddyn 2 / Year 2 :
Miss B Evans & Mrs S Graville.


Blwyddyn 3 / Year 3 :
Mrs M Morton, Miss C Jones & Miss E David


Blwyddyn 4 / Year 4 :
Miss C Alun, Mr G V Owen & Miss S Jones.


Blwyddyn 5 / Year 5 :
Mrs S Simpson, Mrs G Pearce & Miss M Owen.


Blwyddyn 6 / Year 6 :
Mrs M Hughes & Mr D Plain.


Athrawon CPA / PPA Teachers :
Mrs A Bowen, Ms R James a Miss R Sheen.

 

Athrawes 0.6 / 0.6 Teacher :
Mrs G Pike


Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Additional Learning Needs Co-ordinator (ALNCo):

Ms R James


Cynorthwywyr Addysgu / Teaching Assistants : 

Mrs B Clwyd

Mrs M Hughes

Mrs G Williams

Mrs  L Owen-Hicks

Miss E Davies

Mrs K Morgan

Miss P Evans

Mrs J Evans

Mrs I Joseph

Mrs T Jenkins

Miss S Mitchell

Miss B Evans

Miss P Carter

Mrs H Evans

Mrs M Taylor

Ms N Watt

Mrs J Elsworthy

Miss C Howells

Miss E Coles

Mrs H Crisiant

Mrs A Kitchen

 

 

 


Rheolwr Busnes /
Business Manager :

Mrs S Golding

Cynorthwyydd Gweinyddol / Administrative Assistant :

Mrs S Wheeler-Wood

 

Rheolwr Cyfleusterau /
Facilities Manager :

Mr A Davies

Cynorthwyydd Cyfleusterau / Facilities Assistant :

Mr G Coombs

 

Rheolwr Arlwyo / Catering Manager :
Mrs K O’Connor 
Cynorthwywyr Arlwyo / Catering Assistants :

Mrs W Tonna                     Mrs L Harries                        Mrs S Morgan

 

Goruchwylwyr Cinio / Lunchtime Supervisors :

P Goodman

L Cavarra

G Taylor

N Williams

T Cavarra

S Litchfield

 

 

 

 

 

 

Tîm Clwb Brecwast / Breakfast Club Team :

Mrs K O’Connor (Cyd-lynydd Brecwast / Breakfast Co-ordinator)

P Goodman

W Tonna

S Mitchell

P Smart

S Litchfield

L Harris

 

 

L Clifford

 

Swyddogion Diogelu ac Amddiffyn Plant :
Safeguarding & Child Protection Officers :

Mrs A Bowen (Person Dynodedig / Designated Person)
Ms R James,  Miss B Evans a Mr C Newcombe (Dirprwyon)
Mr D Phillips (Llywodraethwr Dynodedig / Designated Governor)

 

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence

 


Top