Navigation
Home Page

Staff Pwll Coch

Dewch i gwrdd â’n tîm
Meet our team

Tîm Arwain Strategol
Strategic Leadership Team

 

Mr. Christopher J. Newcombe
Pennaeth / Headteacher (Ar secondiad / On secondment)

 

Mrs. Alwen M. Bowen
Pennaeth Gweithredol  / Acting Headteacher

 

Mrs. Becca Avci

Dirprwy Gweithredol / Cyfarwyddwr Cynhwysiant a Lles
Acting Deputy / Director of Inclusion & Wellbeing

 

Mrs. Megan Wyn Jones
Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu - Ysgol Isaf

Director of Learning & Teaching - Lower School

 

Mr. Siôn Williams

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu - Ysgol Uchaf

Director of Learning & Teaching - Upper School

Staff Addysgu / Teaching Staff:

Meithrin / Nursery : 
Mrs M Williams a Mrs T Rees.


Derbyn / Reception :
Mrs S Graville, Mrs C Evans a Miss B Bennell.


Blwyddyn 1 / Year 1 :
Miss A Hunt a Miss S M Jones.


Blwyddyn 2 / Year 2 :
Mrs M W Jones a Ms B Lewis.


Blwyddyn 3 / Year 3 :
Miss C Jones a Mr G Vaughan-Owen.


Blwyddyn 4 / Year 4 :
Mrs S Simpson a Mrs M Hughes.


Blwyddyn 5 / Year 5 :
Miss C Alun a Mr D Plain.


Blwyddyn 6 / Year 6 :
Mr S Williams, Mrs G Pearce a Miss M Owen.


Athrawon CPA / PPA Teachers :
Mrs M Morton, Mrs A Bowen a Mrs B Avci.

 

Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Dynodedig (CADY)
Designated Additional Learning Needs Co-ordinator (ALNCo):

Mrs B Avci

 

Athrawes Yr Hafan - Canolfan Adnoddau Arbenigol

Yr Hafan Teacher - Specialist Resource Base

Miss M Harding


Cynorthwywyr Addysgu / Teaching Assistants : 

Mrs  L Owen-Hicks

Mrs M Hughes

Mrs G Williams

Miss E Davies

Mrs T Jenkins

Miss P Evans

Ms N Watt

Miss P Carter

Mrs I Joseph

Miss B Evans

Miss S Mitchell

Mrs E Morgan

 

   
     

 

Rheolwr Busnes / Business Manager :
Mrs S Golding

Cynorthwyydd Gweinyddol / Administrative Assistant :

Mrs S Wheeler-Wood

 

Cynorthwyydd Cyfleusterau / Facilities Assistant :
Mr J Ferry

 

Rheolwr y Gegin / Kitchen Manager :
Mrs K O’Connor 
Cynorthwywyr y Gegin / Kitchen Assistants :

Mrs W Tonna                     Mrs L Harries                 

 

Goruchwylwyr Cinio / Lunchtime Supervisors :

P Goodman

T Cavarra

G Taylor

N Williams

K Hill E Morgan

L Dwyer

B Perreira

N Wall

 

 

 

Tîm Clwb Brecwast / Breakfast Club Team :

Mrs K O’Connor (Cyd-lynydd Brecwast / Breakfast Co-ordinator)

 

P Goodman

W Tonna

S Mitchell

L Harris

L Clifford

 

 

 

 

 

Swyddogion Diogelu ac Amddiffyn Plant :
Safeguarding & Child Protection Officers :

Mrs A Bowen (Person Dynodedig / Designated Person)
Mrs B Avci a Mrs M Jones (Dirprwyon)
Mr D Phillips (Llywodraethwr Dynodedig / Designated Governor)

 

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence

 


Top