Navigation
Home Page

Purple Mash

Cliciwch uchod i fewngofnodi
i safle ‘Purple Mash’.

Click above to login to the ‘Purple Mash’ website.

 

Adnodd creadigol cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar-lein ydy ‘Purple Mash’ gan gwmni 2Simple ar gyfer athrawon a dysgwyr ysgolion cynradd. Mae'n adnodd trawsgwricwlaidd llawn offer creadigol penagored ac adnoddau cwricwlaidd thematig.


Purple Mash’ is 2Simple’s Welsh & English medium creative online space for primary school teachers and learners. It is a cross-curricular resource packed with open-ended creative tools and themed curriculum resources.

Cyflwyno / Introducing Purple Mash

Purple Mash: Taith 30 eiliad / 30 second tour

Purple Mash


Top