Navigation
Home Page

Gwybodaeth Bwysig a Llythyron

Croeso i Flwyddyn 6

 

Welcome to Year 6

Dewch i weld beth fydd plant blwyddyn 6 yn astudio yn nhymor yr Hydref!

Trosolwg thema yr Ail Ryfel Byd.

 

Come and take a look at what the year 6 children will be studying in the Autumn term!

An overview of our theme The Second World War.

 

Ffurflen ganiatad cwrs beicio

 

Bike safety course consent form


Top