Navigation
Home Page

Gosodiadau - Lettings

Gosodiadau
Lettings

 

GOSODIADAU:


Rydym yn cymryd archebion ar gyfer neuadd yr ysgol!
 
Mae neuadd yr ysgol ar gael i'w llogi gyda'r nos yn ystod yr wythnos o 17:30 tan 21:00, ac hefyd ar Ddydd Sadwrn a Sul drwy drefniant a all ddal hyd at 150 o bobl. Mae yma hefyd ystafelloedd eraill sydd ar gael o 5:30y.h. tan 9y.h. yn ystod yr wythnos. Gellir llogi'r ystafelloedd yma ar gyfer cyfarfodydd neu hyfforddiant i hyd at 30 o bobl.
 
Mae'r neuadd ar gael i grwpiau a chlybiau cymunedol a byddai hefyd yn addas ar gyfer ffeiriau crefftau ac ati.

 

Mae gan yr ysgol faes parcio i hyd at 40 o geir. Mae'n hawdd i gyrraedd yr ysgol o'r M4 ar hyd yr A4232.

 
Am fwy o wybodaeth a/neu manylion costau,  anfonwch e-bost atom ar: ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk neu ffoniwch 02920 373 453.

 

 

LETTINGS:

 

Bookings are now being taken for the school hall!

 

The school hall is available for hire during weekday evenings from 17:30 until 21:00, and also on Saturdays and Sundays through arrangement ac can accommodate up to 150 people. There are also other rooms available from 5:30pm until 9pm on weekdays.  These rooms would be suitable for meetings and training sessions for up to 30 people. 

 

The hall is available for community groups and clubs and it would also be suitable for craft fairs etc.

 

The school has on-side parking for up to 40 vehicles. It is easy to reach the school from the M4 via the A4232 link road.

 

For further information and/or costings, please email us on: ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk or telephone us on 02920 373 453.

Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Top