Navigation
Home Page

Galeri / Gallery

Galeri / Gallery

​2016/17

Dyma ddetholiad o’r gweithgareddau cyffrous sy'n digwydd yn ein hysgol. Gellir cael mwy o ffotograffau ar gael ar ein tudalen Flickr .

Here is a selection of the exciting activities that take place at our school. More photographs can be found on our Flickr page.


Gwnaeth y plant ganu ynghyd a pherfformiad ein cân actol buddigol yn 'Tafwyl 2017'. Pupils sang and also performed our winning action song at 'Tafwyl 2017'. Da iawn blant!

Gwnaeth y plant ganu ynghyd a pherfformiad ein cân actol buddigol yn 'Tafwyl 2017'. Pupils sang and also performed our winning action song at 'Tafwyl 2017'. Da iawn blant! 1
Gwnaeth y plant ganu ynghyd a pherfformiad ein cân actol buddigol yn 'Tafwyl 2017'. Pupils sang and also performed our winning action song at 'Tafwyl 2017'. Da iawn blant! 2

Cymerodd yr ysgol ran mewn cystadleuaeth hoci. We took part in a recent hockey competition.

Cymerodd yr ysgol ran mewn cystadleuaeth hoci. We took part in a recent hockey competition. 1

Grwp buddugol ein cystedleuaeth entrepreneuraidd 'Dragons Den 2017'. The winning group from our entrepreneurial competition 'Dragons Den 2017' Llongyfarchiadau / Congratulations!

Grwp buddugol ein cystedleuaeth entrepreneuraidd 'Dragons Den 2017'. The winning group from our entrepreneurial competition 'Dragons Den 2017' Llongyfarchiadau / Congratulations! 1

Mae disgyblion y dosbarth derbyn wedi dod o hyd i'r Gryffalo! Our reception pupils have found the Gruffalo!

Mae disgyblion y dosbarth derbyn wedi dod o hyd i'r Gryffalo! Our reception pupils have found the Gruffalo! 1

Ein gweithgareddau / Our Activities

Dysgu drwy brofiadau / Learning through experiences

Dysgu drwy brofiadau / Learning through experiences 1
Dysgu drwy brofiadau / Learning through experiences 2
Dysgu drwy brofiadau / Learning through experiences 3
Dysgu drwy brofiadau / Learning through experiences 4
Dysgu drwy brofiadau / Learning through experiences 5
Dysgu drwy brofiadau / Learning through experiences 6

Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support.

Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support. 1
Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support. 2
Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support. 3
Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support. 4
Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support. 5
Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support. 6
Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support. 7
Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support. 8
Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support. 9
Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support. 10

Cân Actol – 1af
Action Song – 1st
Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd 2017

Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3

1.) - Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro

Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro. 407 Cân Actol (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100) - Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

Disgyblion Blwyddyn 6 yn cymryd rhan yn nigwyddiad Neges Ewyllys Da’r Urdd ac yn ymweld â Chynulliad Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru. Hefyd, cymerwyd rhan mewn gweithdy creadigol yng Ngwersyll yr Urdd, Caerdydd. Diolch i Mr Geraint Scott am drefnu! Year 6 pupils took part in an event to announce the Urdd’s Message of Goodwill and also visited the Welsh Assembly and Wales Millennium Centre. Pupils took part in a creative workshop at the Urdd Centre, Cardiff. Thank you to Mr Geraint Scott for organising!

Disgyblion Blwyddyn 6 yn cymryd rhan yn nigwyddiad Neges Ewyllys Da’r Urdd ac yn ymweld â Chynulliad Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru. Hefyd, cymerwyd rhan mewn gweithdy creadigol yng Ngwersyll yr Urdd, Caerdydd. Diolch i Mr Geraint Scott am drefnu! Year 6 pupils took part in an event to announce the Urdd’s Message of Goodwill and also visited the Welsh Assembly and Wales Millennium Centre. Pupils took part in a creative workshop at the Urdd Centre, Cardiff. Thank you to Mr Geraint Scott for organising! 1
Disgyblion Blwyddyn 6 yn cymryd rhan yn nigwyddiad Neges Ewyllys Da’r Urdd ac yn ymweld â Chynulliad Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru. Hefyd, cymerwyd rhan mewn gweithdy creadigol yng Ngwersyll yr Urdd, Caerdydd. Diolch i Mr Geraint Scott am drefnu! Year 6 pupils took part in an event to announce the Urdd’s Message of Goodwill and also visited the Welsh Assembly and Wales Millennium Centre. Pupils took part in a creative workshop at the Urdd Centre, Cardiff. Thank you to Mr Geraint Scott for organising! 2
Disgyblion Blwyddyn 6 yn cymryd rhan yn nigwyddiad Neges Ewyllys Da’r Urdd ac yn ymweld â Chynulliad Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru. Hefyd, cymerwyd rhan mewn gweithdy creadigol yng Ngwersyll yr Urdd, Caerdydd. Diolch i Mr Geraint Scott am drefnu! Year 6 pupils took part in an event to announce the Urdd’s Message of Goodwill and also visited the Welsh Assembly and Wales Millennium Centre. Pupils took part in a creative workshop at the Urdd Centre, Cardiff. Thank you to Mr Geraint Scott for organising! 3
Disgyblion Blwyddyn 6 yn cymryd rhan yn nigwyddiad Neges Ewyllys Da’r Urdd ac yn ymweld â Chynulliad Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru. Hefyd, cymerwyd rhan mewn gweithdy creadigol yng Ngwersyll yr Urdd, Caerdydd. Diolch i Mr Geraint Scott am drefnu! Year 6 pupils took part in an event to announce the Urdd’s Message of Goodwill and also visited the Welsh Assembly and Wales Millennium Centre. Pupils took part in a creative workshop at the Urdd Centre, Cardiff. Thank you to Mr Geraint Scott for organising! 4

Disgyblion yn mwynhau dysgu yn Ysgol Y Goedwig. Pupils enjoying their learning in our Forest School. Diolch Mrs Jenkins!

Disgyblion yn mwynhau dysgu yn Ysgol Y Goedwig. Pupils enjoying their learning in our Forest School. Diolch Mrs Jenkins! 1
Disgyblion yn mwynhau dysgu yn Ysgol Y Goedwig. Pupils enjoying their learning in our Forest School. Diolch Mrs Jenkins! 2
Disgyblion yn mwynhau dysgu yn Ysgol Y Goedwig. Pupils enjoying their learning in our Forest School. Diolch Mrs Jenkins! 3
Disgyblion yn mwynhau dysgu yn Ysgol Y Goedwig. Pupils enjoying their learning in our Forest School. Diolch Mrs Jenkins! 4

Datblygu ein sgiliau Dylunio a Thechnoleg a chymhwyso sgiliau llythrennedd a rhifedd. Developing our Design & Technology skills and applying our literacy and numeracy skills.

Datblygu ein sgiliau Dylunio a Thechnoleg a chymhwyso sgiliau llythrennedd a rhifedd. Developing our Design & Technology skills and applying our literacy and numeracy skills. 1
Datblygu ein sgiliau Dylunio a Thechnoleg a chymhwyso sgiliau llythrennedd a rhifedd. Developing our Design & Technology skills and applying our literacy and numeracy skills. 2

Gweithdy gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. A workshop with South Wales Fire & Rescue Service. Diolch yn fawr!

Gweithdy gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. A workshop with South Wales Fire & Rescue Service. Diolch yn fawr! 1
Gweithdy gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. A workshop with South Wales Fire & Rescue Service. Diolch yn fawr! 2

Gweithdy cerddoriaeth gyda'r band Khamira. A music workshop with the band Khamira.

Gweithdy cerddoriaeth gyda'r band Khamira. A music workshop with the band Khamira. 1
Gweithdy cerddoriaeth gyda'r band Khamira. A music workshop with the band Khamira. 2

Blwyddyn 3 yn ymweld â Chastell Henllys, Sir Benfro fel rhan o'u dysgu am y celtiaid. Year 3 visit Castell Henllys in Pembrokeshire as part of their learning about the celts.

Blwyddyn 3 yn ymweld â Chastell Henllys, Sir Benfro fel rhan o'u dysgu am y celtiaid. Year 3 visit Castell Henllys in Pembrokeshire as part of their learning about the celts. 1
Blwyddyn 3 yn ymweld â Chastell Henllys, Sir Benfro fel rhan o'u dysgu am y celtiaid. Year 3 visit Castell Henllys in Pembrokeshire as part of their learning about the celts. 2

Gweithdy 'Streetwise' - Diogelwch ar y ffyrdd. Streetwise road safety workshop.

Gweithdy 'Streetwise' - Diogelwch ar y ffyrdd. Streetwise road safety workshop. 1

Mini Fenter Blwyddyn 6 Mini Venture - Datblygu sgiliau entreprenuriaeth / Developing entrepreneurship skills!

Mini Fenter Blwyddyn 6 Mini Venture - Datblygu sgiliau entreprenuriaeth / Developing entrepreneurship skills! 1
Mini Fenter Blwyddyn 6 Mini Venture - Datblygu sgiliau entreprenuriaeth / Developing entrepreneurship skills! 2
Mini Fenter Blwyddyn 6 Mini Venture - Datblygu sgiliau entreprenuriaeth / Developing entrepreneurship skills! 3
Mini Fenter Blwyddyn 6 Mini Venture - Datblygu sgiliau entreprenuriaeth / Developing entrepreneurship skills! 4

Da iawn i'r plant yma sy'n derbyn eu tystysgrifau o Eisteddfod celf a chrefft yr Urdd. Ymlaen i'r genedlaethol! Congratulations to these pupils who collected their certificates for winning entries in the Urdd art & craft Eisteddfod. On to the national!

Da iawn i'r plant yma sy'n derbyn eu tystysgrifau o Eisteddfod celf a chrefft yr Urdd. Ymlaen i'r genedlaethol! Congratulations to these pupils who collected their certificates for winning entries in the Urdd art & craft Eisteddfod. On to the national! 1

Disgyblion yn mwynhau gweithgareddau Ysgol Y Goedwig gyda Mrs Jenkins. Pupils enjoying Forest School activities with Mrs Jenkins.

Disgyblion yn mwynhau gweithgareddau Ysgol Y Goedwig gyda Mrs Jenkins. Pupils enjoying Forest School activities with Mrs Jenkins. 1
Disgyblion yn mwynhau gweithgareddau Ysgol Y Goedwig gyda Mrs Jenkins. Pupils enjoying Forest School activities with Mrs Jenkins. 2

Gwobr Eco Ysgolion Platinwm i Ysgol Gymraeg Pwll Coch - Eco Schools Platinum Award for YG Pwll Coch - 2017. Da iawn blant!

Gwobr Eco Ysgolion Platinwm i Ysgol Gymraeg Pwll Coch - Eco Schools Platinum Award for YG Pwll Coch - 2017. Da iawn blant! 1

Fel rhan o'u cyd-destun dysgu, gwnaeth ddisgyblion Blwyddyn 5 fwynhau gweithdy 'O Dan y Mor' yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. As part of their current context for learning, Year 5 pupils enjoyed an 'Under the Sea' workshop at the National Museum of Wales.

Fel rhan o'u cyd-destun dysgu, gwnaeth ddisgyblion Blwyddyn 5 fwynhau gweithdy 'O Dan y Mor' yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. As part of their current context for learning, Year 5 pupils enjoyed an 'Under the Sea' workshop at the National Museum of Wales. 1
Fel rhan o'u cyd-destun dysgu, gwnaeth ddisgyblion Blwyddyn 5 fwynhau gweithdy 'O Dan y Mor' yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. As part of their current context for learning, Year 5 pupils enjoyed an 'Under the Sea' workshop at the National Museum of Wales. 2

Tîm rygbi yr ysgol yn fuddugol yn erbyn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd. Our rugby team were victorious against Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd. Da iawn blant!

Tîm rygbi yr ysgol yn fuddugol yn erbyn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd. Our rugby team were victorious against Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd. Da iawn blant! 1
Tîm rygbi yr ysgol yn fuddugol yn erbyn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd. Our rugby team were victorious against Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd. Da iawn blant! 2

Gwnaeth yr ysgol gystadlu yng nghystadleuaeth creu berfa ar gyfer sioe flodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol. We competed in the wheelbarrow competition at the Royal Horticultural Society’s flower show.

Gwnaeth yr ysgol gystadlu yng nghystadleuaeth creu berfa ar gyfer sioe flodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol. We competed in the wheelbarrow competition at the Royal Horticultural Society’s flower show. 1

Animeiddiad digidol gan ddisgyblion o Flwyddyn 3 fel rhan o'n gwaith fel Ysgol Creadigol Arweiniol. A digital animation by Year 3 pupils as part of our work as a Lead Creative School.

Dyma ddisgyblion yr ysgol yn paratoi ar gyfer dathlu'r Pasg. Pupils preparing to celebrate Easter.

Dyma ddisgyblion yr ysgol yn paratoi ar gyfer dathlu'r Pasg. Pupils preparing to celebrate Easter. 1

Mae'r ferfa yn barod ar gyfer y gystadleuaeth yn sioe flodau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol! Our wheelbarrow is ready to compete in the Royal Horticultural Society flower show!

Mae'r ferfa yn barod ar gyfer y gystadleuaeth yn sioe flodau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol! Our wheelbarrow is ready to compete in the Royal Horticultural Society flower show! 1
Mae'r ferfa yn barod ar gyfer y gystadleuaeth yn sioe flodau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol! Our wheelbarrow is ready to compete in the Royal Horticultural Society flower show! 2

Dysgodd Blwyddyn 5 am fywyd yn ysgol Oes Fictoria. Year 5 learned about life in the Victorian era.

Dysgodd Blwyddyn 5 am fywyd yn ysgol Oes Fictoria. Year 5 learned about life in the Victorian era. 1

Cawsom ymweliad wrth yr RNLI a dysgom am ddiogelwch ar lan y môr. We had a visit from the RNLI and learned about safety at the seaside.

Cawsom ymweliad wrth yr RNLI a dysgom am ddiogelwch ar lan y môr. We had a visit from the RNLI and learned about safety at the seaside. 1
Cawsom ymweliad wrth yr RNLI a dysgom am ddiogelwch ar lan y môr. We had a visit from the RNLI and learned about safety at the seaside. 2

Mae'r clwb rhedeg yn mynd o nerth i nerth! Our running club is very popular!

Mae'r clwb rhedeg yn mynd o nerth i nerth! Our running club is very popular! 1
Mae'r clwb rhedeg yn mynd o nerth i nerth! Our running club is very popular! 2
Mae'r clwb rhedeg yn mynd o nerth i nerth! Our running club is very popular! 3

Cawsom wasanaeth a gweithdai gan gynrychiolwyr o NSPCC Childline. We had an assembly and associated workshops by representatives from NSPCC Childline.

Cawsom wasanaeth a gweithdai gan gynrychiolwyr o NSPCC Childline. We had an assembly and associated workshops by representatives from NSPCC Childline. 1
Cawsom wasanaeth a gweithdai gan gynrychiolwyr o NSPCC Childline. We had an assembly and associated workshops by representatives from NSPCC Childline. 2

Disgyblion yn datblygu eu sgiliau hoci gyda Miss Sheen. Pupil developing their hockey skills with Miss Sheen.

Disgyblion yn datblygu eu sgiliau hoci gyda Miss Sheen. Pupil developing their hockey skills with Miss Sheen. 1

Ymwelodd Blwyddyn 4 ag Amgueddfa Hanes Naturiol Llundain fel rhan o'u cyd-destun dysgu. Year 4 pupils visited London's Natural History Museum as part of their context for learning.

Ymwelodd Blwyddyn 4 ag Amgueddfa Hanes Naturiol Llundain fel rhan o'u cyd-destun dysgu. Year 4 pupils visited London's Natural History Museum as part of their context for learning. 1
Ymwelodd Blwyddyn 4 ag Amgueddfa Hanes Naturiol Llundain fel rhan o'u cyd-destun dysgu. Year 4 pupils visited London's Natural History Museum as part of their context for learning. 2

Blwyddyn 6 yn datblygu eu sgiliau gwyddonol wrth ddefnyddio'r labordy yng Nglantaf. Year 6 developed their scientific skills by using the laboratory at Glantaf.

Blwyddyn 6 yn datblygu eu sgiliau gwyddonol wrth ddefnyddio'r labordy yng Nglantaf. Year 6 developed their scientific skills by using the laboratory at Glantaf. 1

Disgyblion Blwyddyn 5 yn cymhwyso eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a cymhwysedd digidol wrth gynllunio a chreu bar grawnfwyd fel rhan o'u dysgu ym maes Dylunio a Thechnoleg. Year 5 pupils are applying their literacy, numeracy & digital competence by designing and creating a cereal bar as part of their learning in Design & Technology.

Disgyblion Blwyddyn 5 yn cymhwyso eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a cymhwysedd digidol wrth gynllunio a chreu bar grawnfwyd fel rhan o'u dysgu ym maes Dylunio a Thechnoleg. Year 5 pupils are applying their literacy, numeracy & digital competence by designing and creating a cereal bar as part of their learning in Design & Technology. 1

Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb!

 Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 1
 Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 2
 Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 3
 Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 4
 Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 5
 Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb! 6
Picture 1

Gwnaeth Mr Newcombe ymweld â Hong Kong i ddysgu am y system addysg a sut maent yn defnyddio technoleg digidol. Mr Newcombe visited Hong Kong to learn about the education system there and how they use digital technology.

Gwnaeth Mr Newcombe ymweld â Hong Kong i ddysgu am y system addysg a sut maent yn defnyddio technoleg digidol. Mr Newcombe visited Hong Kong to learn about the education system there and how they use digital technology. 1
Gwnaeth Mr Newcombe ymweld â Hong Kong i ddysgu am y system addysg a sut maent yn defnyddio technoleg digidol. Mr Newcombe visited Hong Kong to learn about the education system there and how they use digital technology. 2
Gwnaeth Mr Newcombe ymweld â Hong Kong i ddysgu am y system addysg a sut maent yn defnyddio technoleg digidol. Mr Newcombe visited Hong Kong to learn about the education system there and how they use digital technology. 3
Gwnaeth Mr Newcombe ymweld â Hong Kong i ddysgu am y system addysg a sut maent yn defnyddio technoleg digidol. Mr Newcombe visited Hong Kong to learn about the education system there and how they use digital technology. 4

Eco-Arwyr / Eco-Warriors!

Eco-Arwyr / Eco-Warriors! 1
Eco-Arwyr / Eco-Warriors! 2
Eco-Arwyr / Eco-Warriors! 3
Eco-Arwyr / Eco-Warriors! 4

Dathlu Diwrnod y Llyfr 2017 - Celebrating World Book Day 2017

Dathlu Diwrnod y Llyfr 2017 - Celebrating World Book Day 2017 1
Dathlu Diwrnod y Llyfr 2017 - Celebrating World Book Day 2017 2
Dathlu Diwrnod y Llyfr 2017 - Celebrating World Book Day 2017 3
Dathlu Diwrnod y Llyfr 2017 - Celebrating World Book Day 2017 4
Dathlu Diwrnod y Llyfr 2017 - Celebrating World Book Day 2017 5
Dathlu Diwrnod y Llyfr 2017 - Celebrating World Book Day 2017 6
Dathlu Diwrnod y Llyfr 2017 - Celebrating World Book Day 2017 7
Dathlu Diwrnod y Llyfr 2017 - Celebrating World Book Day 2017 8

Eisteddfod yr Ysgol
2017
School Eisteddfod

Gwenllian Linard o lys Cadair Idris wnaeth ennill cadair yr Eisteddfod eleni.

Gwenllian Lingard from Cadair Idris won the Eisteddfod chair this year.
Llongyfarchiadau!

Picture 1

Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod

Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod 1
Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod 2
Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod 3
Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod 4
Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod 5
Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod 6
Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod 7
Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod 8
Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod 9
Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod 10

Dysgodd pawb am ddiogelwch ar y we ar ddiwrnod diogelwch ar y we. We learned about internet safety on Safer Internet day.

Dysgodd pawb am ddiogelwch ar y we ar ddiwrnod diogelwch ar y we. We learned about internet safety on Safer Internet day. 1

Daeth Dylan Foster Evans i gyflwyno tarddiad yr enw 'Pwll Coch'. Dylan Foster Evans came to discuss the origins of the name 'Pwll Coch'. Diolch yn fawr!

Daeth Dylan Foster Evans i gyflwyno tarddiad yr enw 'Pwll Coch'. Dylan Foster Evans came to discuss the origins of the name 'Pwll Coch'. Diolch yn fawr! 1

Llongyfarchiadau i'r disgyblion aeth drwyddo i'r rownd nesaf yn y cwis llyfrau. Congratulations to pupils who go through to the next round of the book quiz.

Llongyfarchiadau i'r disgyblion aeth drwyddo i'r rownd nesaf yn y cwis llyfrau. Congratulations to pupils who go through to the next round of the book quiz. 1

Cawsom wahoddiad i ganu ar ddechrau cynhadledd 'Her Canol De Cymru' gan Gonsortiwm Canolbarth Y De yn Stadiwm Dinas Caerdydd. We received an invitation by Central South Consortium to sing at the beginning of the 'Central South Wales Challenge' conference at the Cardiff City Stadium.

Cawsom wahoddiad i ganu ar ddechrau cynhadledd 'Her Canol De Cymru' gan Gonsortiwm Canolbarth Y De yn Stadiwm Dinas Caerdydd. We received an invitation by Central South Consortium to sing at the beginning of the 'Central South Wales Challenge' conference at the Cardiff City Stadium. 1

Diolch i ACT Training am noddi ein crysau rygbi newydd ac i Mrs Cooksley am ddod i gyflwyno'r cit. Thank you to ACT Training for sponsoring our new rugby kit and to Mrs Cooksley for presenting the kit.

Diolch i ACT Training am noddi ein crysau rygbi newydd ac i Mrs Cooksley am ddod i gyflwyno'r cit. Thank you to ACT Training for sponsoring our new rugby kit and to Mrs Cooksley for presenting the kit.  1
Diolch i ACT Training am noddi ein crysau rygbi newydd ac i Mrs Cooksley am ddod i gyflwyno'r cit. Thank you to ACT Training for sponsoring our new rugby kit and to Mrs Cooksley for presenting the kit.  2

Mae'r ysgol yn paratoi'n frwd tuag at gystadleuaedd y Gan Actol yn Eisteddfod yr Urdd gyda chymorth Mrs Anwen Jones, Mrs Anwen Carlisle a Ms Bethan Clwyd! Pupils are busy preparing for the Action Song competition for the Urdd National Eisteddfod!

Mae'r ysgol yn paratoi'n frwd tuag at gystadleuaedd y Gan Actol yn Eisteddfod yr Urdd gyda chymorth Mrs Anwen Jones, Mrs Anwen Carlisle a Ms Bethan Clwyd! Pupils are busy preparing for the Action Song competition for the Urdd National Eisteddfod! 1

Daeth Mr Urdd i'r ysgol ar ddiwrnod cariad@yrurdd. Mr Urdd visited us on cariad@yrurdd day.

Daeth Mr Urdd i'r ysgol ar ddiwrnod cariad@yrurdd.  Mr Urdd visited us on cariad@yrurdd day. 1

Gwyliodd disgyblion o flynyddoedd 5 a 6 yr opera La Boheme gan Puccini yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a chymryd rhan mewn gweithdy. Diolch i Opera Cenedlaethol Cymru am dalu am fysiau. Pupils from Years 5 & 6 watched the opera La Boheme by Puccini at the Wales Millennium Centre and took part in a workshop. Thank you to Welsh National Opera for paying for our buses.

Gwyliodd disgyblion o flynyddoedd 5 a 6 yr opera La Boheme gan Puccini yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a chymryd rhan mewn gweithdy. Diolch i Opera Cenedlaethol Cymru am dalu am fysiau.  Pupils from Years 5 & 6 watched the opera La Boheme by Puccini at the Wales Millennium Centre and took part in a workshop. Thank you to Welsh National Opera for paying for our buses. 1
Gwyliodd disgyblion o flynyddoedd 5 a 6 yr opera La Boheme gan Puccini yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a chymryd rhan mewn gweithdy. Diolch i Opera Cenedlaethol Cymru am dalu am fysiau.  Pupils from Years 5 & 6 watched the opera La Boheme by Puccini at the Wales Millennium Centre and took part in a workshop. Thank you to Welsh National Opera for paying for our buses. 2

Da iawn i'r plant wnaeth gystadlu yng nghystadleuaeth pel rwyd yr Urdd. Well done to the children who competed in the Urdd netball competition.

Da iawn i'r plant wnaeth gystadlu yng nghystadleuaeth pel rwyd yr Urdd. Well done to the children who competed in the Urdd netball competition. 1

Gwnaeth ein tim pel droed merched gwrdd efo tim merched Cymru! Our girls football team met the Wales girls team!

Gwnaeth ein tim pel droed merched gwrdd efo tim merched Cymru! Our girls football team met the Wales girls team! 1

Mae disgyblion Blwyddyn 3 wedi bod yn creu animeiddiad digidol o'n gwaith ysgrifenedig gyda Nick a Lexy o gwmni animeiddio 'Turnip Starfish'. Year 3 has been making a digital animation of our written work with Nick & Lexy from animation company 'Turnip Starfish'.

Mae disgyblion Blwyddyn 3 wedi bod yn creu animeiddiad digidol o'n gwaith ysgrifenedig gyda Nick a Lexy o gwmni animeiddio 'Turnip Starfish'. Year 3 has been making a digital animation of our written work with Nick & Lexy from animation company 'Turnip Starfish'. 1
Mae disgyblion Blwyddyn 3 wedi bod yn creu animeiddiad digidol o'n gwaith ysgrifenedig gyda Nick a Lexy o gwmni animeiddio 'Turnip Starfish'. Year 3 has been making a digital animation of our written work with Nick & Lexy from animation company 'Turnip Starfish'. 2
Mae disgyblion Blwyddyn 3 wedi bod yn creu animeiddiad digidol o'n gwaith ysgrifenedig gyda Nick a Lexy o gwmni animeiddio 'Turnip Starfish'. Year 3 has been making a digital animation of our written work with Nick & Lexy from animation company 'Turnip Starfish'. 3
Mae disgyblion Blwyddyn 3 wedi bod yn creu animeiddiad digidol o'n gwaith ysgrifenedig gyda Nick a Lexy o gwmni animeiddio 'Turnip Starfish'. Year 3 has been making a digital animation of our written work with Nick & Lexy from animation company 'Turnip Starfish'. 4

Mae disgyblion Blwyddyn 3 yn gweithio gyda'r awdures Sara Lewis i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu fel rhan o'n gwaith fel Ysgol Greadigol Arweiniol. Year 3 have been working with author Sara Lewis to improve their writing skills as part of our work as a Lead Creative School.

 Mae disgyblion Blwyddyn 3 yn gweithio gyda'r awdures Sara Lewis i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu fel rhan o'n gwaith fel Ysgol Greadigol Arweiniol. Year 3 have been working with author Sara Lewis to improve their writing skills as part of our work as a Lead Creative School. 1
 Mae disgyblion Blwyddyn 3 yn gweithio gyda'r awdures Sara Lewis i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu fel rhan o'n gwaith fel Ysgol Greadigol Arweiniol. Year 3 have been working with author Sara Lewis to improve their writing skills as part of our work as a Lead Creative School. 2
 Mae disgyblion Blwyddyn 3 yn gweithio gyda'r awdures Sara Lewis i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu fel rhan o'n gwaith fel Ysgol Greadigol Arweiniol. Year 3 have been working with author Sara Lewis to improve their writing skills as part of our work as a Lead Creative School. 3
 Mae disgyblion Blwyddyn 3 yn gweithio gyda'r awdures Sara Lewis i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu fel rhan o'n gwaith fel Ysgol Greadigol Arweiniol. Year 3 have been working with author Sara Lewis to improve their writing skills as part of our work as a Lead Creative School. 4

Mae ein clybiau karate yn mynd o nerth i nerth! Our karate clubs are very popular!

Mae ein clybiau karate yn mynd o nerth i nerth! Our karate clubs are very popular! 1

Mae'r Pwyllgor Eco yn datblygu prosesau ail-gylchu'r ysgol. Our Eco Committee are developing our processes for recycling. Da iawn blant!

Mae'r Pwyllgor Eco yn datblygu prosesau ail-gylchu'r ysgol. Our Eco Committee are developing our processes for recycling. Da iawn blant! 1

Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016

Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 1
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 2
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 3
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 4
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 5
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 6
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 7
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 8
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 9

Mae'r clwb karate ifancaf yn mwynhau gwersi gyda Sensei. Our younger karate club are enjoying their lessons with Sensei.

Mae'r clwb karate ifancaf yn mwynhau gwersi gyda Sensei. Our younger karate club are enjoying their lessons with Sensei. 1
Mae'r clwb karate ifancaf yn mwynhau gwersi gyda Sensei. Our younger karate club are enjoying their lessons with Sensei. 2

Gwnaeth Flwyddyn 6 fwynhau wythnos yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Year 6 enjoyed a week at the Urdd Centre, Llangrannog. Mwy o luniau ar Flickr. More photographs on Flikr.

Gwnaeth Flwyddyn 6 fwynhau wythnos yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Year 6 enjoyed a week at the Urdd Centre, Llangrannog. Mwy o luniau ar Flickr. More photographs on Flikr. 1
Gwnaeth Flwyddyn 6 fwynhau wythnos yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Year 6 enjoyed a week at the Urdd Centre, Llangrannog. Mwy o luniau ar Flickr. More photographs on Flikr. 2
Gwnaeth Flwyddyn 6 fwynhau wythnos yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Year 6 enjoyed a week at the Urdd Centre, Llangrannog. Mwy o luniau ar Flickr. More photographs on Flikr. 3
Gwnaeth Flwyddyn 6 fwynhau wythnos yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Year 6 enjoyed a week at the Urdd Centre, Llangrannog. Mwy o luniau ar Flickr. More photographs on Flikr. 4

Daeth 'Theatr Mewn Cymeriad' i Flwyddyn 6 i berfformio ar y thema 'Yr Ail Ryfel Byd'. Theatr Mewn Cymeriad came to perform on the theme 'The Second World War' to our Year 6 pupils.

Daeth 'Theatr Mewn Cymeriad' i Flwyddyn 6 i berfformio ar y thema 'Yr Ail Ryfel Byd'. Theatr Mewn Cymeriad came to perform on the theme 'The Second World War' to our Year 6 pupils. 1
Daeth 'Theatr Mewn Cymeriad' i Flwyddyn 6 i berfformio ar y thema 'Yr Ail Ryfel Byd'. Theatr Mewn Cymeriad came to perform on the theme 'The Second World War' to our Year 6 pupils. 2

Mae Blwyddyn 6 yn derbyn hyfforddiant beicio'n ddiogel. Year 6 receive safe cycling training.

Mae Blwyddyn 6 yn derbyn hyfforddiant beicio'n ddiogel. Year 6 receive safe cycling training. 1

Cafodd ein Llysgenhadon amser da gyda Miss Linda yn cwrdd efo Comisiynydd Plant Cymru yng Nghanolfan y Mileniwm i drafod hawliau plant a bwlio. Our Ambassadors enjoyed meeting the Children's Commissioner for Wales at the Millennium Centre to discuss children's rights and bullying.

Cafodd ein Llysgenhadon amser da gyda Miss Linda yn cwrdd efo Comisiynydd Plant Cymru yng Nghanolfan y Mileniwm i drafod hawliau plant a bwlio. Our Ambassadors enjoyed meeting the Children's Commissioner for Wales at the Millennium Centre to discuss children's rights and bullying. 1

Plant yn mwynhau gwersi gitar! Children enjoying guitar lessons!

Plant yn mwynhau gwersi gitar! Children enjoying guitar lessons! 1

Plant YGPC ar Takeover TV - Made in Cardiff

.

Etholwyd Daniel J a Lily May A o Flwyddyn 5 i gynrychioli Pwll Coch fel llysgenhadon Comisiynydd Plant Cymru. Bydd y llysgenhadon yn treulio diwrnod gyda’r comisiynydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn ystod mis Hydref. Llongyfarchiadau! Daniel J and Lily May A from Year 5 have been elected to represent Pwll Coch as ambassadors for the Children’s Commissioner for Wales. They will spend a day with the commissioner at the Wales Millennium Centre during October. Congratulations!

Etholwyd Daniel J a Lily May A o Flwyddyn 5 i gynrychioli Pwll Coch fel llysgenhadon Comisiynydd Plant Cymru. Bydd y llysgenhadon yn treulio diwrnod gyda’r comisiynydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn ystod mis Hydref. Llongyfarchiadau! Daniel J and Lily May A from Year 5 have been elected to represent Pwll Coch as ambassadors for the Children’s Commissioner for Wales. They will spend a day with the commissioner at the Wales Millennium Centre during October. Congratulations!               1

Mae'r disgyblion yn mwynhau'r clybiau karate newydd ar nos Lun a nos Wener gyda Rob Green. Pupils are enjoying the new karate clubs on Monday and Thursday evenings with Rob Green.

Mae'r disgyblion yn mwynhau'r clybiau karate newydd ar nos Lun a nos Wener gyda Rob Green. Pupils are enjoying the new karate clubs on Monday and Thursday evenings with Rob Green. 1
Mae'r disgyblion yn mwynhau'r clybiau karate newydd ar nos Lun a nos Wener gyda Rob Green. Pupils are enjoying the new karate clubs on Monday and Thursday evenings with Rob Green. 2

Mae'r tymor rygbi wedi cychwyn yn YGPC! Pob lwc bawb! The rugby season has started at YGPC! Good luck all!

Mae'r tymor rygbi wedi cychwyn yn YGPC! Pob lwc bawb! The rugby season has started at YGPC! Good luck all! 1
Mae'r tymor rygbi wedi cychwyn yn YGPC! Pob lwc bawb! The rugby season has started at YGPC! Good luck all! 2

Daeth cwmni deledu i ffilmio gyda phlant yr ysgol ar gyfer rhaglen ar S4C. A film crew visited the school to work with pupils on an S4C children's programme.

Daeth cwmni deledu i ffilmio gyda phlant yr ysgol ar gyfer rhaglen ar S4C. A film crew visited the school to work with pupils on an S4C children's programme. 1
Daeth cwmni deledu i ffilmio gyda phlant yr ysgol ar gyfer rhaglen ar S4C. A film crew visited the school to work with pupils on an S4C children's programme. 2

Capteiniaid Llysoedd yr ysgol 2016/17. School House Captains for 2016/17.

Capteiniaid Llysoedd yr ysgol 2016/17. School House Captains for 2016/17. 1

Disgyblion yn cyfweld ymarferwyr creadigol ar gyfer prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol 2016/17. Pupils interviewing creative practitioners for the 2016/17 Lead Creative School project.

Disgyblion yn cyfweld ymarferwyr creadigol ar gyfer prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol 2016/17. Pupils interviewing creative practitioners for the 2016/17 Lead Creative School project. 1
Disgyblion yn cyfweld ymarferwyr creadigol ar gyfer prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol 2016/17. Pupils interviewing creative practitioners for the 2016/17 Lead Creative School project. 2

Dathlu Diwrnod Roald Dahl / Celebrating Roald Dahl Day

Dathlu Diwrnod Roald Dahl / Celebrating Roald Dahl Day 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Treuliodd Blwyddyn 5 tridiau yn Abercraf - Call of the Wild! Year 5 spent three days in Abercrave - Call of the Wild!

Treuliodd Blwyddyn 5 tridiau yn Abercraf - Call of the Wild!  Year 5 spent three days in Abercrave - Call of the Wild! 1
Treuliodd Blwyddyn 5 tridiau yn Abercraf - Call of the Wild!  Year 5 spent three days in Abercrave - Call of the Wild! 2
Treuliodd Blwyddyn 5 tridiau yn Abercraf - Call of the Wild!  Year 5 spent three days in Abercrave - Call of the Wild! 3
Treuliodd Blwyddyn 5 tridiau yn Abercraf - Call of the Wild!  Year 5 spent three days in Abercrave - Call of the Wild! 4
Treuliodd Blwyddyn 5 tridiau yn Abercraf - Call of the Wild!  Year 5 spent three days in Abercrave - Call of the Wild! 5
Treuliodd Blwyddyn 5 tridiau yn Abercraf - Call of the Wild!  Year 5 spent three days in Abercrave - Call of the Wild! 6
Treuliodd Blwyddyn 5 tridiau yn Abercraf - Call of the Wild!  Year 5 spent three days in Abercrave - Call of the Wild! 7
Treuliodd Blwyddyn 5 tridiau yn Abercraf - Call of the Wild!  Year 5 spent three days in Abercrave - Call of the Wild! 8

Daeth Theatr Mewn Cymeriad i'r ysgol i gyflwyno ar thema Roald Dahl. Theatr Mewn Cymeriad visited the school to perform on the theme Roald Dahl.

Daeth Theatr Mewn Cymeriad i'r ysgol i gyflwyno ar thema Roald Dahl.  Theatr Mewn Cymeriad visited the school to perform on the theme Roald Dahl. 1
Daeth Theatr Mewn Cymeriad i'r ysgol i gyflwyno ar thema Roald Dahl.  Theatr Mewn Cymeriad visited the school to perform on the theme Roald Dahl. 2
Daeth Theatr Mewn Cymeriad i'r ysgol i gyflwyno ar thema Roald Dahl.  Theatr Mewn Cymeriad visited the school to perform on the theme Roald Dahl. 3
Daeth Theatr Mewn Cymeriad i'r ysgol i gyflwyno ar thema Roald Dahl.  Theatr Mewn Cymeriad visited the school to perform on the theme Roald Dahl. 4

Top