Navigation
Home Page

Elusennau / Charities

Cefnogi Elusennau
Supporting Charities

Mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn ymrwymedig i gefnogi elusennau lleol a chenedlaethol. Rydym yn anelu at gefnogi un elusen bob tymor ac i addysgu ein disgyblion am bwysigrwydd helpu eraill.


Ysgol Gymraeg Pwll Coch is committed to supporting local and national charities. We aim to support one charity per term and to teach our pupils of the importance of helping others.

Blwyddyn Academaidd 2016/17 Academic Year

 

Llwyddodd yr ysgol i godi dros £250 tuag at elusen Macmillan drwy brynhawn goffi a gwerthu cacennau. Da iawn bawb!

We raised over £250 for the Macmillan charity by organising a coffee afternoon and selling cakes! Well done everyone!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

 

2016

Da iawn bawb!

Diwrnod cariad@yrurdd Day

 

Codwyd £215.41 tuag at Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019 ar ddiwrnod cariad@yrurdd! Bendigedig!

 

We raised £215.41 towards the Cardiff & Vale 2019 Urdd Eisteddfod during cariad@yrurdd day! Well done!


Top