Navigation
Home Page

Eco

Eco

Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Dyddiadau cychwyn / Starting dates

Byddwn yn cychwyn y Clwb Eco i blant o flwyddyn 3-6 am 3.15 ar ddydd Llun 19eg yn nosbarth Miss Jones 3B. Bydd y cyfarfodydd yn wythnosol ac yn gorffen am 4.15. Mae yna lawer o waith i’w wneud os ydym am ennill y wobr ysgol Platinwm felly fydd angen plant gweithgar a chyfrifol os gwelwch yn dda! Diolch yn fawr!

 

We will be starting the Eco Club to pupils from Years 3-6 at 3.15 on Monday 19th in Miss Jones’ class. These will be weekly meetings and will finish at 4.15. We have lots of work to do if we are to gain the Platinum school status so we would like pupils who are ready to work hard and behave responsibly! Many thanks!

 

Miss C Jones, Miss Hunt a Miss Evans


Top