Navigation
Home Page

Dyddiadau Tymor - Term Dates

Dyddiadau Tymor Ysgol
School Term Dates

2018/19

Diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd (HMS) 2018/19
In-Service Training Days (INSET) 2018/19

Dydd Llun 3ydd o Fedi 2018 - Monday 3rd September 2018
Dydd Gwener 28ain o Fedi 2018 / Friday 28th September 2018
Dydd Llun 5ed o Dachwedd 2018 / Monday 5th November 2018
Dydd Mercher 13eg o Chwefror 2019 / Wednesday 13th February 2019
Dydd Llun 22ain o Orffennaf 2019 / Monday 22nd July 2019

 

 

 

*** Nodwch fod calendr hwn yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau a allai godi yn fyr rybudd. Nid yw Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a cheir yn dilyn newidiadau o'r fath.

 

*** Please note that this calendar is subject to any changes which may arise at short notice. Ysgol Gymraeg Pwll Coch does not accept liability for any losses incurred following such changes.

 

 

 

PROFION CENEDLAETHOL 2019
NATIONAL TESTS 2019

I'w gadarnhau / To be confirmed.


Top