Navigation
Home Page

Dyddiadau Tymor - Term Dates

Dyddiadau Tymor Ysgol
School Term Dates

2017/18

2018/19

Hyfforddiant Mewn Swydd (HMS) / In-Service Training (INSET) 2018/19:

Dydd Llun 03/09/18 - Monday 03/09/18
4 dyddiad arall i'w gadarnhau / 4 other dates to be confirmed.

*** Nodwch fod calendr hwn yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau a allai godi yn fyr rybudd. Nid yw Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a cheir yn dilyn newidiadau o'r fath.

 

*** Please note that this calendar is subject to any changes which may arise at short notice. Ysgol Gymraeg Pwll Coch does not accept liability for any losses incurred following such changes.

 

 

 

PROFION CENEDLAETHOL 2018
NATIONAL TESTS 2018


Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod y Profion Cenedlaethol ar gyfer yr holl ddisgyblion o Flwyddyn 2 i Flwyddyn 6 yn cymryd lle rhwng 2il o Fai 2018 a'r 9fed o Fai 2018.


Welsh Government have confirmed that the National Tests for all pupils in Year 2 to Year 6 will take place between 2nd and 9th May 2018.


Top