Navigation
Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

Cyngor Ysgol
School Council
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Dyma Gyngor yr Ysgol

Here are the School Council

 

Ar ddechrau mis Medi cafodd disgyblion o bob dosbarth yn yr adran Iau gyfle i ysgrifennu maniffesto er mwyn cael eu hethol i fod ar y Cyngor Ysgol. Dyma'r plant gafodd eu hethol a'u syniadau hwy.

At the start of the new school year, all children had the opportunity to write their own manifesto in order to be on the School Council. Below are the children who were successful and their ideas.

Gregory Evans Dosbarth 6MO

Gregory Evans Dosbarth 6MO 1
Gregory ydw i. Dwi'n hoffi pel-droed, golff a cheir. Rydw i ar y Cyngor Ysgol achos dwi am helpu plant yr ysgol. Mae gen i lawer o syniadau!

Gabriella Melvin Dosbarth 6MO

Gabriella Melvin Dosbarth 6MO 1
Fy enw i ydy Gabriella a dwi ym mlwyddyn 6.Rwy'n caru pel-droed, Tae-Kwando a nofio. Rydw i am gael mwy o finiau, llyfrau a pheli i Ysgol Pwll Coch.

Hannah Corke Dosbarth 6SW

Hannah Corke Dosbarth 6SW 1
Hannah Corke yw fy enw i. Rydw i'n hoff iawn o rygbi, darllen a Harry Potter. Dwi ar y Cyngor Ysgol er mwyn ceisio cael mwy o lyfrau i'r ysgol.

Tianna Patel Dosbarth 6CA

Tianna Patel Dosbarth 6CA 1
Tianna yw fy enw i ac rydw i'n ferch ym mlwyddyn 6. Fy hoff bethau i yw chwaraeon a cherddoriaeth. Yn hollol syml rydw i am wella'r ysgol yn gyffredinol.

Sonny Buttle Dosbarth 6CA

Sonny Buttle Dosbarth 6CA 1
Sonny o Flwyddyn 6 ydw i. Rwy'n hoffi pel droed, rygbi a rhedeg yn fawr iawn. Dwi am gael mwy o bethau chwaraeon ar gyfer holl blant Ysgol Pwll Coch.

Martha Davies Dosbarth 5GVO

Martha Davies Dosbarth 5GVO 1
Fy enw i yw Martha Davies ac rydw i ym mlwyddyn 5 yn Ysgol Pwll Coch. Dwi'n meddwl y byd o actio, darllen a chanu. Rydw i ar y Cyngor Ysgol oherwydd rwy am helpu plant yr ysgol i ddatblygu sgiliau ysgrifennu a darllen. Rydw i hefyd am greu ysgol iach.

Macsen Davies Dosbarth 5GP

Macsen Davies Dosbarth 5GP 1
Macsen Davies ydw i. Y pethau gorau yn y byd i fi yw pel droed, rygbi a chwaraeon eraill. Hoffwn i gael cae pel droed ar gyfer yr ysgol!

Edith Evans Dosbarth 5GP

Edith Evans Dosbarth 5GP 1
Fy enw i yw Edith. Rwy'n caru actio, darllen a thynnu lluniau. Rydw i am gael llyfrgell newydd i'r ysgol!

Javan Herbert Dosbarth 4SS

Javan Herbert Dosbarth 4SS 1
Javan Herbert yw fy enw i. Rydw i'n hoff iawn o bel droed, anifeiliaid a gwylio ffilmiau. Rwy ar y Cyngor Ysgol achos dwi am i'r athrawon ennill gwobrau am ein dysgu ni mor dda.

Anaii Undery Dosbarth 4SS

Anaii Undery Dosbarth 4SS 1
Anaii o flwyddyn 4 ydw i. Rwy'n hoffi nifer o bethau - gymnasteg, nofio, yr awyr agored ac anifeiliaid. Hoffwn i gael McDonalds tu fas i'r ysgol ond dydw i ddim yn gwybod os fydd Mr. Newcombe yn cytuno a hyn!

Ana Morgan Dosbarth 3CJ

Ana Morgan Dosbarth 3CJ 1
Ana o flwyddyn 3 ydw i. Rydw i'n hoffi gymnasteg, llysnafedd a'r lliw glas! Fel rhan o'r Cyngor Ysgol dymunaf gael mwy o offer chwaraeon ar gyfer yr ysgol.

Casey Buttle Dosbarth 3CJ

Casey Buttle Dosbarth 3CJ 1
Fy enw i yw Casey Buttle. Rydw i ym mlwyddyn 3. Fy hoff bethau i ydy pel droed a rhedeg. Hoffwn gael y Cyngor Ysgol i brynu cwrt pel droed i'r ysgol. 

Lily Bethel Dosbarth 3SMJ

Lily Bethel Dosbarth 3SMJ 1
Lily Bethel yw fy enw i. Rwy'n caru gymnasteg, danwsio a darllen. Oherwydd rwy'n hoffi darllen cymaint hoffwn gael mwy o lyfrau newydd i'r ysgol.

Charlie Warren Dosbarth 3SMJ

Charlie Warren Dosbarth 3SMJ 1
Helo! Charlie Warren ydw i. Rwy'n hoffi chwarae pel droed a rygbi, ond rwy'n well gyda phel droed. Fel aelod o Gyngor Ysgol Pwll Coch hoffwn gael goliau pel droed newydd ar yr iard.

Top